Naamopgave vormelingen - D'monde-Centrum

10 november ... een belangrijke stap voor onze kandidaat-vormelingen, op weg naar hun vormsel. "Spreek, Heer, uw dienaar luistert"! Deze woorden, uit het verhaal van de roeping van Samuël, waren de leidraad van de catechese die de naamopgave vooraf ging. Hier stonden we even stil bij onze eigen roeping. Ook wij horen een stem, wij worden geroepen, opgeroepen ... wij kiezen er voor te leven in het voetspoor van Jezus. Bij ons vormsel ontvangen wij de heilige Geest die ons op onze weg inspireert om te leven als vrede- en vreugdevolle jonge mensen, en vooral ook wil inspireren om te leven als gedoopte christenen die dit binnen enkele maanden zelf zullen bevestigen bij hun vormsel.