Lichtmis - Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Op zondag 3 februari, vierden we het feest van de opdracht van de Heer Jezus in de tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Maria en Jozef die met hun kind Jezus naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg. Heel wat ouders, pas gedoopten en kinderen van de kleuterschool Vlassenbroek gingen op de uitnodiging in. Het werd een prachtige viering in een overvolle kerk. Na de eucharistievieringen werden alle aanwezigen vergast op pannenkoeken in de parochiezaal.

Bekijk hier alle foto's