Leven vanuit de doop
Eerste zondag van de advent (28 november 2021)
Tijdens de weekendvieringen van 27-28 november beginnen we in de parochies van ons bisdom samen het pastorale project ‘Leven vanuit de doop’.
Dit weekend kunnen alle geïnteresseerden het Tochtboek meenemen na de viering in een van onze kerkplekken.
Meer info over deze boeiende tocht kan je vinden op: http://www.levenvanuitdedoop.be/


Een pastoraal project voor het bisdom Gent (2021-2023)

Welkom tochtgenoot!

Bisschop Lode nodigt iedereen uit tot een bezinning over de betekenis van de doop als fundament van het christelijk leven. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

Daarom gaan we dit traject van persoonlijke en gezamenlijke bezinning: op het ritme van het liturgisch jaar en in het voetspoor van de catechumenen.

Het tochtboek, met daarbij een aparte handreiking voor begeleiders en meer informatie kan je vinden op onze website: www.levenvanuitdedoop.be

Om de parochiale initiatieven van het doopproject in beeld te brengen hebben we een blog ter beschikking. Deel er gerust jullie foto's, reacties, materiaal ... met ons! 

Wens je aan de slag te gaan en heb je vragen bij gebruik van het boekje, illustraties of foto's: dieter.van.belle@ccv.be of matthias.de.blaere@ccv.be

Zoeken

Dekenaal nieuws