Kerstmisviering op kerstavond Baasrode - St-Ursmaruskerk

Ondanks dat velen reeds aan de kersttafel zaten op kerstavond, kwamen heel wat mensen Kerstmis mee vieren in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Ook een groepje vormelingen was present. Het muzikale gezin van Annemie, Peter en Hannelore luisterde mee de viering op met piano en viool. Bij de intredeprocessie bracht een vormeling het Jezuskind naar de kerststal. Gekende oude kerstliederen zoals ‘Nu Zijt Wellecome’, ‘Stille Nacht’ en het wondermooie ‘Susa Nina’ werden enthousiast meegezongen. In zijn homilie vroeg pastoor Paul zich af of de kerstboodschap mee verdween als de kalkoen op was en de lichtjes gedoofd werden. Nochtans begint het dan pas: de kerstvrede uitdragen, met aandacht voor de kwetsbare mens. Ook merkte hij op dat de glitter en glamour in de etalages van de winkelstraten de kerststal naar de achtergrond verdrongen had. Begon het echter allemaal niet met een pasgeboren kind, een moeder, een vader en een schamele woning? Een warm pleidooi om deze in ere te herstellen!

Terwijl vormelingen de offergaven aanbrachten, zong de zevenjarige Hannelore vertederend ‘Er is een kindeke geboren op aard’. Waarna een spontaan applaus volgde. Een terecht open doekje voor deze kleine meid! Na het slotlied volgde nog een toemaatje met ‘I Wish You A Merry Christmas’. Het daverend applaus achteraf sprak boekdelen. Deze avond werd het kerstgebeuren van meer dan 2000 jaar geleden zichtbaar in onze kerk. Het zal nog lang nazinderen in het hart van vele mensen…

 Agnes De Mulder