Kerstmis - Sint-Apolloniakerk (Appels)

De geloofsgemeens in Appels viert Kerstmis

De kerstsfeer was alom aanwezig. Elke week stak men de kaarsen aan bij de  sfeervolle adventskrans. De kerststal en mooi versierde kerstbomen konden niet ontbreken. De kinderen hielpen mee de kerstboom versieren. Hen werd gevraagd om kerstballen in te kleuren en in onze kerstboom te hangen. 6 deelnemende kinderen ontvingen een mooie prijs.

De kerstdagen werden in onze parochie stemmig en passend gevierd. Op kerstavond luisterde het Jekokoor de gebedsviering op. Het Jekokoor viert in 2019 hun 50 jarig bestaan. Meer nieuws hierover leest u zeker in één van onze volgende edities. Het St. Apolloniakoor zorgde op Kerstmis voor aangepaste muziek in de viering van 9u30. De vormelingen lazen in het begin van de viering een passende tekst rond donker en licht: we brengen in de donkerte licht onder elkaar. Het is Kerstmis. En al de lichtjes geven deze dag iets bijzonders. Het is net alsof al de lichtjes de duisternis verdrijven. Deze dag mag een nieuw begin zijn. We hopen en bidden: Kom, Heer Jezus, kom.

Sint Apolloniakoor wordt 50 JAAR

Het St. Apolloniakoor, dat op Kerstmis ook 50 kaarsjes mocht uitblazen gaf een sfeervol kerstconcert. Op tweede Kerstdag waren ze in Schoonaarde te gast. Het Davidsfonds organiseerde hun jaarlijks “U zijt wellekome”. De opbrengt hiervan was ten voordele van het kinderfonds “ De Tondeldoos”. Samen met de aanwezigen zongen de leden van het St. Apolloniakoor gekende kerstliederen. Ze brachten ook enkele stemmige liederen uit hun eigen repertoire. Na de zangstonde kon men nog napraten met een glühwein of warme chocomelk aan.

Een "warme kerst voor mensen die alleen zijn"

Kerstmis is een periode van gezellig tafelen, samenzijn en cadeautjes uitpakken. Een traditie voor velen onder ons. Maar niet iedereen heeft de kans om cadeaus te kopen en een uitgebreide maaltijd klaar te maken.

Een aantal medewerkers de geloofsgemeenschap in Appels organiseerden voor de zesde maal een feestavond voor mensen die op kerstavond alleen zijn. Er zijn geen regels voor wie komen mag; oud, jong, rijk of arm, iedereen is welkom. Op die manier konden zij, die anders alleen waren, genieten van een leuk samenzijn op de vooravond van Kerstmis. Meer dan dertig aanwezigen en 13 medewerkers genoten van een lekkere feestmaaltijd met bijhorende dranken.

Dit kerstavondproject is mogelijk dankzij de inzet van velen. Verschillende leveranciers sponsoren dit mooie project. Alle aanwezigen konden een mooi kerstgeschenk meenemen naar huis. Het deed deugd om de mensen te zien genieten van het lekkere eten, van het gezelschap, van de leuke babbels. De aanwezigen zijn zeer dankbaar. Voor hen is de kerstperiode niet langer iets waar ze tegenop moeten zien. Je zag duidelijk dat zij genoten van dit samenzijn. Ook de vrijwilligers schoven mee aan tafel en mengden zich tussen de genodigden. Zij doen dit graag en de dankbaarheid die ze mogen ontvangen is groot.

Bedankt aan iedereen die op één of andere manier geholpen heeft voor het welslagen van ons kerstavondproject!

Dank U wel aan alle medewerkers

Deken Jo, pastoor Walter en de parochieploeg wil iedereen danken voor de fijne kerstvieringen die wij in onze kerk hebben beleefd. Zowel onze beide koren, als de lectoren, de vormelingen en hun catechisten, de mensen van de versiering, iedereen die op één of andere manier zijn/haar steentje heeft bijgedragen, willen we graag danken. We waren in beide vieringen samen met meer dan 300 kerkgangers. Het doet echt deugd dat we zoveel mensen in onze parochiekerk mochten ontvangen.

Ook dank aan Chiro Kadee voor de heerlijke kerstborrel. Een warme afsluiter van een mooie viering.