Kerstmis in Dendermonde

Met vreugde mochten we op de verschillende kerkplekken van onze Parochie in Dendermonde Kerstmis vieren.

Centraal in alle vieringen stond de kerststal. Paus Franciscus gaf een week voor Kerstmis een catechese over de betekenis van de kerststal. We delen graag met jullie enkele passages:

Levend Evangelie

De kerststal is als ‘een levend Evangelie’(Apostolische brief Admirabile signum, 1). Breng het Evangelie op de plaatsen waar je leeft: thuis, op school, op de werkvloer, in het ontspanningslokaal, in ziekenhuis en zorginstellingen, in gevangenissen en op pleinen. En daar waar wij leven herinnert het ons aan iets wezenlijks: God is niet onzichtbaar in de hemel gebleven, maar is op aarde gekomen, is mens geworden, een baby. De kerststal opbouwen betekent: de nabijheid van God vieren.

En die nabijheid van God mochten we vieren.

Op de vooravond waren er verschillende vieringen o.a. in Baasrode: Ondanks dat velen reeds aan de kersttafel zaten op kerstavond, kwamen heel wat mensen Kerstmis mee vieren in de Sint-Ursmaruskerk van Baasrode. Ook een groepje vormelingen was present. Het muzikale gezin van Annemie, Peter en Hannelore luisterde mee de viering op met piano en viool. Bij de intredeprocessie bracht een vormeling het Jezuskind naar de kerststal. Gekende oude kerstliederen werden enthousiast meegezongen. In zijn homilie merkte pastoor Paul op dat de glitter en glamour in de etalages van de winkelstraten de kerststal naar de achtergrond verdrongen had. Begon het echter allemaal niet met een pasgeboren kind, een moeder, een vader en een schamele woning? Een warm pleidooi om deze in ere te herstellen!

De ‘enige’ nachtmis werd opgedragen in de kerk van Sint-Gillis- Dendermonde.

Een gelegenheidskoor bestaande uit leden van het eigen kerkkoor en de Sint-Gregoriusgilde o.l.v. Lorenz Meulebroeck verleenden hun medewerking.

Het was een sfeervolle viering, waar een volle kerk met jong en oud aan deelnam. Na de viering kreeg je nog een drankje aangeboden. Deze avond werd het kerstgebeuren van meer dan 2000 jaar geleden zichtbaar in onze kerk. Het zal nog lang nazinderen in het hart van vele mensen…

In Appels verleende het Jekokoor zijn medewerking aan de vooravonddienst en het St. Apolloniakoor aan de dagmis. Ook hier twee verzorgde vieringen die druk werden bijgewoond. Vieringen waar we mochten ervaren dat God geen verre heer of een afstandelijke rechter is, maar een nederige Liefde die tot ons is afgedaald. God was steeds zijn volk nabij, maar toen Hij mens is geworden en geboren, kwam Hij zeer nabij, uiterst nabij.

In Grembergen verzorgde het Sint-Margaretakoor naast de vooravondviering ook de hoogmis dan wel met de ondersteuning van Zingzondag. De viering stond in het teken van de geschenken en de gulheid die we ontvangen tijdens de feestdagen. De pastoor hoopte dat die een inspiratiebron moge zijn om zelf genereuze en gulle mensen te zijn in ons leven en voor de anderen. In de hoogmis waren de herdertjes de sterren van de viering als ze hun offergaven aanboden aan het Kind in de kribbe.

Het woord kribbe betekent letterlijk voederbak, en de stad van de kerststal, Bethlehem, betekent broodhuis. Voederbak en broodhuis: de kerststal die we thuis beleven, waar we voedsel en gevoelens delen, herinnert ons eraan dat Jezus het voedsel, het brood van leven is (cf. Joh 6,34). Hij is het die onze liefde voedt, Hij is het die onze gezinnen de kracht geeft verder te gaan en elkaar vergiffenis te schenken.

We besluiten met een verslag vanuit de kerststal van de dekenale kerk:

De eucharistieviering in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk was ver van een eenmansgebeuren, ook al was deken Jo omringd door medepastoor Walter, diaken Patrick en enkele acolieten. Het was een plechtige viering met een zeer grote groep gelovigen.

Wat zet mensen ertoe aan om op deze dag te vieren dat men christen is? Met het levensprogramma van Jezus, het evangelie als richtinggevend kompas en het gebed en bezinning als waterpas kunnen we echte vreugde krijgen in het leven en al wat moeilijk is een plaats geven. De bezielende woorden van deken Jo wisten het hart te raken van de zovelen die vandaag een stap hadden gezet naar onze kerk. Hij beëindigde zijn woord met een warme oproep tot actieve inzet en medewerking om zo te groeien naar een begeesterde geloofsgemeenschap.

 

En Paus Franciscus krijgt het laatste woord:

Jezus uitnodigen in je leven

Geliefde broers en zussen, de kerststal kan ons ook een les leren over de zin zelf van het leven. We zien alledaagse gebeurtenissen: herders met hun kudde, smeden die metaal bewerken, molenaars die bloem maken, soms zien we ook landschappen en situaties uit onze streken. Dat is juist, want de kerststal herinnert ons eraan dat Jezus in ons concrete leven komt. En dat is belangrijk. Thuis altijd een klein kerststalletje maken, omdat het ons eraan herinnert dat God bij ons gekomen is, bij ons geboren is, met ons door het leven gaat, mens is zoals wij, mens geworden is zoals wij. We zijn niet meer alleen in ons dagelijks leven, Hij woont bij ons. Hij verandert de dingen niet door magische ingrepen, maar, als we Hem onthalen, kan alles veranderen.

 

Dank aan alle koren, organisten, fleurige medewerkers, kuisploegen, misdienaars en de vele medewerkers die zorgden voor de deugddoende vieringen! En natuurlijk dank aan de vele mensen die kwamen meebidden en meezingen.

 

Luc Dilewyns