Kerk & Leven: een gids in deze tijd

Terwijl ik mijn abonnement van het ‘parochieblad’ hernieuw, vraag ik me af om welke redenen ik dit doe. Voor mij is het een voortreffelijk weekblad. Maar waarom?

Hier een top-15:

1. Het hoofdartikel op het voorblad vind ik boeiend en actueel, aanknopend bij de praktijk van de Kerk en het leven van de mens. Menig schrijver uit eigen streek passeert de revue.
2. Het overzicht van alle vieringen in de nieuwe parochie Dendermonde is een goed idee. Ik kan overal terecht zonder veel zoekwerk.
3. Vele bezinningsteksten raken me. Ik knip deze uit en bewaar ze in een map.
4. Het artikel van hoofdredacteur Luk Vanmaercke is knap geschreven, als gelovige en als vader. Het zet me aan het denken.
5. Het lokale verenigingsleven geeft me een overzicht over het reilen en zeilen op de eigen kerkplek. Het schept een band met mijn parochie. Ik ga soms in op een uitnodiging om me bij te scholen. Tot over de grenzen heen, in het dekenaat en in het bisdom. Ik heb het me nog nooit beklaagd.
6. In ‘Tweespraak’ denk ik mee met de verschillende visie van twee mensen over hetzelfde onderwerp. Wat is mijn mening hierover? De bijbehorende cartoon zegt meer dan woorden.
7. De foto’s maken het blad aantrekkelijker op elk gebied. Ze vangen mijn blik en geven kleur aan de inhoud.
8. Ik kom iets te weten over de wereldkerk. Hoe het er aan toe gaat in andere landen. Wantoestanden worden niet verbloemd of verzwegen. Maar ook veel goed nieuws komt in beeld.
9. Artikels over andere godsdiensten maken me verdraagzamer en respectvoller tegenover andersdenkenden.
10.De interviews met allerlei soorten mensen vind ik interessant en relevant.
11.Het dossier in het middenblad trekt steeds mijn aandacht. Het zet aan tot actie.
12.Cultuur - waaronder muziek, poëzie, film en lectuur - krijgt een aparte bladzijde. Broodnodig, zeker in tijden van corona.
13.De zorg voor armen en mensen met een beperking staat vaak en terecht in de schijnwerpers. Het laat me niet los.
14.De commentaar op de zondagslezingen verrijkt mijn Godsbeeld.
15.Dankzij de website haal ik meer uit mijn abonnement.

Kortom, Kerk & Leven doet zijn naam alle eer aan: God is alom tegenwoordig, de Kerk komt aan bod en de mens neemt het woord. Daarom hernieuw ik graag mijn abonnement. Met dank aan alle medewerkers van Kerk & Leven!

Agnes De Mulder

 

Blijf verbonden, (her)abonnering Kerk & Leven

Vragen: redactie.kerkenleven@parochiedendermonde.be