Katholieke Kerk schorst alle publieke liturgische samenkomsten

UPDATE: woensdag 13 mei

Het zal voor huwelijken en begrafenissen mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. Erediensten met publiek zijn dus nog minstens tot en met Drie-Eenheidszondag (7 juni) verboden.

 

UPDATE: dinsdag 28 april

Communiqué van de bisschoppen over de coronacrisis

Na afloop van hun videoconferentie hebben de bisschoppen een perscommuniqué verspreid; ze hopen de kerken snel te mogen openen voor de eucharistie.

M.a.w. alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot nader bericht.

 

UPDATE: maandag 30 maart 14.00u

Vormsels en eerste communies

De vieringen van het vormsel en de eerste communie, die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, kunnen niet doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.

Doopsels

Alle doopsels worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

Uitvaarten

Kerkelijke uitvaarten mogen alleen nog in heel beperkte kring doorgaan: met slechts enkele nabestaanden, die voldoende afstand houden van elkaar.

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel alleen nog kan doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de coronapandemie.

Praktisch

De uitvaartliturgie zal doorgaan tijdens een gebedsdienst, bijgewoond door slecht enkele nabestaande.

Andere aanwezigen ontvangen buiten bij de kerkdeur een bidprentje. Ze zullen worden verzocht de begrafenis te verlaten. Op de begraafplaats zelf wordt enkel de naaste familie toegelaten.

Men vermijdt handcontact met familie of anderen (men kan als uitdrukking van meeleven een kleine buiging maken met het hand op het hart) en ook de kist wordt niet aangeraakt.

 

Bron: