Kapel-Oude Molenstraat - Grembergen

15 augustus - KAPEL PROCHE - HOOGDAG ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAART

Openluchtmis.

Traditiegetrouw wordt de hoogdag van Onze Lieve Vrouw gevierd aan de kapel van "De Proche".

Deze viering wordt opgeluisterd dooe het St. Margaretakoor.

Het beginuur is 9.30 uur.

Na de H. Mis is het kermis in de wijk.

Paul Redant, pastoor.