HEEL DICHT BIJ CHRISTUS KOMEN

LAAT HET HART SPREKEN

 

Broeders en zusters,

Mochten we in ons gewone doen zijn dan kregen jullie, een mooi overzicht gepresenteerd van een aantal sfeerfoto’s rond de Goede Week en Pasen. Na de belangrijke feestdagen spreek ik ook telkens een dankwoordje uit ten aanzien van onze gewaardeerde medewerkers. Iedereen geeft in zo’n dagen het beste van zichzelf… prachtige bloemen, mooie muziek en zang, een uiterst nette kerk, het juiste woord, de goede daad… 

Dankbaarheid is de stem van het hart, en… het hart mag je altijd laten spreken, corona of geen corona! Dank aan allen die, gezien of ongezien, bijdragen aan de uitbouw van het parochieleven. Het is fijn om zien dat vele medewerkers een grote bereidheid aan de dag leggen, niet alleen om ter plekke in de weer te zijn, maar ook in de uitbouw van de Nieuwe Parochie, over grenzen heen.

 We kregen niet de gelegenheid onze ‘Pasen te houden’ op de wijze zoals we dat zijn gewend. Graag geeft ik een kort ritueel mee om heel dicht bij Christus te komen:

-         Laat een kaarsje branden…

-         Zorg voor een stille sfeer…

-         Bidden voor… (verbondenheid; hen die lijden; zorgverleners;  geloof, hoop en liefde…).

-         Onze Vader en Vredewens…
        "Laat de vrede van Christus neerdalen in je hart en geef ze héél bewust in stilte door aan alle mensen met wie je je verbonden weet… en geloof in de kracht hiervan nu we dit met   velen, samen doen…"

-         Een oud gebed bij de geestelijke communie

 

Deken Jo