Gevormd worden in GREMBERGEN in 2021

 

Gevormd worden in Grembergen in 2021

 

Grembergen, juni 2020

 

Beste (ouders van een) kandidaat-vormeling,

 

Als je twaalf wordt kan je in de katholieke kerk gevormd worden. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze waar naast het kind ook de ouders achter staan. En natuurlijk vraagt deze keuze een duidelijk engagement van iedereen (kinderen, ouders en catechisten).

 

De voorbereiding op het vormsel gebeurt op één jaar. Op onze parochie bieden we een uniek programma aan, gespreid over een zevental dagen.

Om te kunnen starten zijn er twee voorwaarden:

- Je bent gedoopt (hiervan vragen we later nog een bewijs).

- Je volgt godsdienst op school (dit vragen we na op de scholen).

 

In de loop van september zullen we jullie een uitnodiging bezorgen voor de startavond voor ouders én vormelingen op woensdag 14 oktober. Om te kunnen starten moeten jullie (minstens één ouder en de vormeling zelf) aanwezig zijn. Op de startavond maken we immers alle afspraken. Op het einde van de week die daarop volgt, op zaterdag, vindt de eerste bijeenkomst voor de kinderen plaats. Indien je overweegt gevormd te worden of je bent geïnteresseerd in ons aanbod laat dit dan weten via e-mail: hugo.vancauwenberg@outlook.com Doe het zo vlug mogelijk. Zo hebben we meteen een juist (mail)adres, wat het bezorgen van uitnodigingen veel gemakkelijker maakt. We krijgen zo ook een idee van het aantal aanwezigen op de startavond.

 

Deze eerste brief bezorgen we aan alle kinderen in de Grembergse scholen. De kinderen die hier wonen maar elders naar school gaan, kunnen we net bereiken. Daarom deze oproep. Indien iemand in jullie kennissenkring ook graag wil gevormd worden in Grembergen, zeg dan om vóór september contact op te nemen met Hugo Van Cauwenberg, Hagewijkpark 54 in Grembergen, 052/210 596 of Pastoor Paul Redant, Dr. Haekstraat 8 in Grembergen 052 / 34 32 88  en  0477 / 54 26 94 redantpaul@grembergen.net Ook met je andere vragen over het Vormsel kan je hier terecht. Deze informatie vind je ook op de website https://www.parochiedendermonde.be

 

Om er zeker van te zijn dat de vormeling aan alle activiteiten zal kunnen deelnemen geven we nu al de data mee. Noteer ze onmiddellijk op jullie kalender. Zo komt je vormeling later niet voor onaangename verrassingen te staan. Door omstandigheden kunnen we dit jaar een maand later starten dan normaal. Daarom zijn oktober en november vrij druk. Daarna kunnen we het gewone ritme volgen.

 

Hugo Van Cauwenberg, in naam van alle catechisten.

Christine, Lut, Alexandra, Greetje, Jan, Hendrik, Fien, Lisa, diaken Geert en pastoor Paul.

Planning 2020-2021

woensdag  14 oktober - van 18.45u tot 20.45u

Startavond voor ouders en kinderen

zaterdag  24 oktober van 13.30u tot 19.45u

TOV1 - Welkom

zaterdag 14 november van 13.30u tot 19.45u

TOV2 - Je bent uniek

zaterdag 28 november van 13.30u tot 19.45u

TOV3 - Licht en vuur zijn voor elkaar

vrijdag 29 december van 9.30u tot 17u

TOV4 - Ik leef niet voor mezelf alleen

zondag 24 januari van 15u tot 18u

Geloofsvrienden

zaterdag 13 maart van 10.00u tot 19.45u

TOV5 - Kruisje

zaterdag 27 maart van 14.30 u tot 21.30u in Sint-Niklaas

Vormelingendag

woensdag 31 maart van 19.45u tot 22.00u

Ouderavond

vrijdag 16 april (17.00u) tot zondag 18 april (13u)

TOV6 - tweedaagse

woensdag 21 april van 17u tot 19u

Oefenmoment 1

vrijdag 23 april van 17u tot 19u

Oefenmoment 2

zondag 25 april om 9.00u

TOV7 - Vormsel