GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID

Van 18 tot en met 25 januari 2020 wordt de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen gehouden. Dit jaar is “gastvrijheid” het thema, naar Handelingen 28 vers 2: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.” Op woensdag 22 januari staat het begrip gastvrijheid ook centraal in de oecumenische viering die doorgaat om 19u30 in de protestantse Evangeliekerk te Dendermonde. Aansluitend is er een receptie in de bovenzaal van de kerk, waarop een ieder van harte welkom is.

Elk jaar wordt aan de christenen uit een bepaald land gevraagd de Gebedsweek voor de Eenheid inhoudelijk voor te bereiden. Dit jaar hebben de christelijke kerken van Malta en Gozo (Christians Together in Malta) een thema uitgewerkt. Als uitgangspunt kozen zij het verhaal van Paulus’ schipbreuk (Handelingen 27) en landing op Malta (Handelingen 28). Jaarlijks danken veel christenen er voor de komst van het christelijk geloof op de eilanden. Altijd werd de Maltese cultuur gekenmerkt door een houding van gastvrijheid en openheid.

Gastvrijheid is ook een belangrijke voorwaarde in onze zoektocht naar christelijke eenheid. Door letterlijk de kerkdeuren voor elkaar te openen, leren we samen vieren en elkaar verrijken. Verder is gastvrijheid een praktijk die ons oproept tot een grotere vrijgevigheid voor mensen in nood; de Middellandse Zee herinnert ons aan aan de actualiteit ervan.

Plaatselijke oecumene

In het dekenaat Dendermonde zijn de voorbije jaren kiemen van oecumene gegroeid. Ook buiten de Gebedsweek voor de Eenheid weten katholieken en protestanten elkaar te vinden. Ik denk aan uitwisselingsmomenten met de jeugd en gezamenlijke acties zoals de Koffiestop van Broederlijk Delen of de ‘Dag van de bezoeker’ aan de Dendermondse gevangenispoort. De avondgebeden in de geest van Taizé vorm(d)en een goede gelegenheid om samen te bidden. Ook op de maandelijkse bijbelstudie in de Evangeliekerk is de aanwezigheid en bijdrage van protestanten én katholieken telkens weer verrijkend. In het themanummer “De hervorming van het geloof; 500 jaar Reformatie en haar erfenis” van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) schrijft dominicaan en hoofdredacteur Leo Oosterveen: “Christenen (...) moeten elkaar voortdurend eraan herinneren dat het geloof handen en voeten moet krijgen in het dagelijks leven en samenleven en in de inspanningen daartoe.”

 

Peter Smits

predikant Evangeliekerk – VPKB Dendermonde