Eucharistievieringen - Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en Sint-Jozefkerk (Schoonaarde)

MEDEDELING VAN DEKEN JO

Broeders en zusters van Schoonaarde,

Misschien op het eerste zicht wat een stijve en geforceerde aanhef, toch … dat zijn we voor elkaar als christenen, broer en zussen.

U leest het in de aankondiging van de kerkraad: de werken aan de kerk van Schoonaarde gaan van start…

Wanneer we het aantal voorziene werkende dagen ‘omrekenen’ zal de kerk voor een volledig kalenderjaar zijn gesloten. Gelukkig werken we al enkele jaren aan de groei naar een Nieuwe Parochie die we, voorlopig projectmatig presenteren als Kerk in Dendermonde.

Veel beter dan een soort ‘noodkerk’ te installeren, trekken we onze redenering van samenwerking door.

Voor de zondagsvieringen verwijzen we naar de kerkplekken van Kerk in Dendermonde.

Het ware mooi mochten we een vorm van ‘liturgisch carpoolen’ organiseren. Het is een kleine moeite om iemand een plaatsje in de wagen aan te bieden om samen de verplaatsing naar deze of gene kerkplek te maken. Meer zelfs… het is een oefening in ons ‘Christen-zijn’; het doorbreekt onze kring als koppel, gezin of familie. De Eerste Communie, het vormsel, uitvaarten, huwelijken, misintenties … worden ook door Kerk in Dendermonde opgevangen.

Natuurlijk blijven onze mensen van ‘ter plekke’ aanspreekbaar … graag zelfs staan zij tot uw dienst!

Met een hartelijke groet en waardering voor uw begrip.

Deken Jo – Heldenplein 1 – 9200 Dendermonde