Eerste bijeenkomst van de kandidaat-vormelingen - D'monde-Centrum

Zondag 13 oktober ... meer dan dertig kandidaat-vormelingen en hun ouders mochten we voor een eerste catechesemoment om 9u30 verwelkomen in de O.-L.-Vrouwekerk. Na de inschrijving werd de groep verdeeld in vier kleine groepen. Met een beurtsysteem maakten ze kennis met het kerkgebouw. Afwisselend kregen ze uitleg bij het altaar, de doopvont, de sacristie en de kruisweg, elk met hun eigen thematiek. Aan het einde leerde Lorenz ze hun eerste lied aan 'Op de adem van de Geest'. Dit lied weerklonk reeds tijdens de eucharistieviering van 11u. Ook in deze eucharistie vertaalde deken Jo in de homilie op een boeiende wijze naar de leefwereld van de jongeren toe, de boodschap van het bijbels verhaal dat werd gelezen tijdens het evangelie. Een geslaagde start! Samen gaan wij verder op de ingeslagen weg!