Een nieuw begin (Pinksteren)

EEN NIEUW BEGIN …

Wanneer een bloemknop openbarst, is het verwonderlijk hoeveel verborgen schoonheid plots het daglicht ziet. Geen mens is in staat om ook maar het kleinste bloempje te creëren.. Hij kan alleen maar toekijken, vaststellen en in het beste geval zich erdoor laten aangrijpen.

Misschien was het iets dergelijks dat de omstaanders meemaakten, toen ze op Pinksterdag de leerlingen hoorden spreken in velerlei talen. Wat sedert de verrijzenis verborgen in hen was gegroeid, had nu een volheid bereikt en uitte zich in een vrijmoedig enthousiasme. Er was alleen overvloed: overvloed aan vreugde en aan getuigeniskracht. Gods Geest had hen aangegrepen en deed een blije gemeenschap van mensen geboren worden.

Vandaag vieren we Pinksteren.

De vreugde van Pasen is niet uitgedoofd, integendeel, zij krijgt nog een sterkere invulling, nu de Geest in ons komt wonen als de ‘bron’ van alle gaven en het ‘licht’ in ons hart. Maar … waar is het enthousiasme van het begin? Waait de wind nog vandaag?  Deze vraag stelt ieder van ons zich wel eens. Misschien is het goed dat je even naar jezelf durft kijken. In een tijd van lawaai, van drukbezette agenda’s en overdreven behoeften zullen we weer gevoelig moeten worden voor het waarom van onze hoop en de oorsprong van de sterke levensdrang in elke mens.

Ook morgen, wanneer het feest van Pinksteren voorbij is, mogen wij blijven bidden:
“Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde” …
“Het vuur van het begin, wij ademen het in. De Geest geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht. We spreken met elkaar een taal van hoop en vrede”.
(H. Oosterhuis)

Een vreugdevolle hoogdag van Pinksteren!

“Ik wil je ademen – zegt God – en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige en
mensvriendelijke wereld.

Ik wil je mijn zegen geven, opdat je zelf
een zegen mag worden voor je medemensen:
sprankelende bron van vrede,
klaterende fontein van vreugde.

Durf op zoek te gaan naar de zending
en de roeping die Ik jou toevertrouw.

Riskeer het om heel je leven af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden!” 

(Gebed - Erwin Roosen)