tekst Mgr. Lode
Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest. Zo luidt de visietekst, die de Gentse bisschop Lode Van Hecke na één jaar bisschop-zijn geschreven heeft. Na één jaar omschrijft onze bisschop Lode de 'grondtoon' waarin hij de volgende jaren wil werken.”

 “Op 23 februari van vorig jaar werd Lode Van Hecke als bisschop van Gent gewijd”, herinnert deken Jo Mattheys zich. “Dat het afgelopen jaar eerder speciaal en uitzonderlijk was, hoef ik zeker niet meer aan te halen. Minder dan twee weken na zijn wijding ging het land op slot en was er van een normale paasviering helemaal geen sprake. Bisschop Lode had ook een bezoek aan de tien dekenaten van Oost-Vlaanderen gepland, maar na één bezoek moest hij de rest afgelasten. De voeling met de basis legde hij dan ook op andere manieren. Terugblikkend ervaart hij dat jaar echter ook als een kans om mensen rustiger te ontmoeten en zelf kritisch na te denken over wat hij hoorde en zag. Hij brengt nu alle bevindingen van de voorbije periode samen in een visietekst. 

De coronamaatregelen treffen ook het geloofsleven. De beperkte aanwezigheid van gelovigen in de wekelijkse eucharistievieringen hebben ertoe geleid, dat er geopteerd werd om geen openbare missen te organiseren. “Zoals iedere crisis gaf ook deze coronasituatie ons nieuwe mogelijkheden”, gaat Jo Mattheys verder. “Tijdens de voorbije Paasperiode hebben we alle vieringen en gebedsmomenten via live streaming aan onze gelovigen aangeboden. De Facebookpagina ‘Kerk in Dendermonde’ werd nieuw leven ingeblazen en de website werd eveneens aangepakt. Via deze weg blijven we contact houden met onze grote groep gelovigen. Wekelijks blijven we de eucharistieviering op zondag om 11 uur vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk live streamen via het YouTube kanaal van de parochie. We beraden ons nog onder welke vorm we de verdere versoepelingen vanaf 8 mei gaan beleven. Vanaf die datum mogen we openluchtvieringen met 50 aanwezigen opzetten. Hoe en waar zijn echter nog niet bepaald. Dit alles schept een speciale context, die ook aan bisschop Lode niet ontsnapt is.”

In zijn tekst ‘In de vreugde van de Geest’ bespreekt hij namelijk de bron en het centrum van waaruit alles gedacht moet worden. “Die beide zaken werpen namelijk een bijzonder licht op de context, waarbinnen we vandaag werken”, eindigt Mattheys. “Lode Van Hecke ontwikkelt  vier accenten voor zijn werk de komende jaren:  collegialiteit, aandacht voor jongeren en ouderen en ook voor de vrouw in de Kerk,  de missionaire zending van de Kerk 'naar buiten' en de zorg voor de armen. Dat laatste accent vindt de bisschop zo belangrijk dat hij het later in een aparte tekst zal uitwerken.”

Wie  een exemplaar van ‘In de vreugde van de Geest’ wenst te ontvangen, stuurt een mailtje naar secretariaat@parochiedendermonde.be of geef een seintje op 0497/26 25 35. “

 

Zoeken

Dekenaal nieuws