Catecheseplanning Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Dendermonde - Sint-Gillis-Buiten)

 

SAMEN….THUIS  

Beste kandidaat Vormelingen en familie

Op 22 september starten wij onze tocht naar het VORMSEL op 12 mei 2019.

Onderweg zullen wij verschillende stopplaatsen hebben waar we samen even stilstaan en nadenken over wat en wie we ontmoeten.

Wij verwachten jullie iedere zondag in onze kerk tegen 10u25-12u15 . Ook jullie ouders en familie zijn welkom in de viering om 11 u zodat ze samen met jullie het Vormsel kunnen tegemoet gaan.

  • Zorg voor een ringmap, een pen en een tas waar alles inzit. 

Wekelijks nodigt Pastoor Paul jullie per mail uit voor de viering.  Ook op facebook  zal je wekelijks uitgenodigd worden. https://www.facebook.com/kerksintgillisdendermonde.

Wanneer je toekomt in de kerk vul je het aanwezigheidsregister in. ( vanaf oktober)   Indien je verhinderd bent stuur je een mail naar geertje.gdg@gmail.com of SMS naar 0473429391.

*Indien je teveel afwezig bent geweest tijdens het werkjaar kom je niet in aanmerking om je vormsel te doen.

Op zondag 22 september starten we met de naamopgave.  Tijdens de viering is er een plechtig moment waar jullie één voor één naar voor komen, met je ouders of een ander dierbaar persoon, om je naam op te geven. Breng een foto mee die gekleefd is op het papier dat je bij de inschrijving krijgt. Zet er ook je naam op.

Bijzondere stopplaatsen op onze weg naar het Vormsel in jullie agenda te noteren zijn;

Deze activiteiten zijn verplicht.  Je krijgt telkens nog een aparte uitnodiging.

Donderdag  1 november : mis Allerheiligen; We gedenken onze overledenen.

Zaterdag 17 november : Activiteit in het Gildehuis met KVG (details worden later doorgegeven )

Zondag 18 november : Grootouder viering. We verwachten jullie samen met je grootouders   

Woensdag 12 december  : Eerste St Egidius namiddag tussen 14u-16u30

Dinsdag 25 december : Kerstviering

Woensdag 6 maart  : Aswoensdag en namiddag activiteit met ziekenzorg in het Gildehuis ( details worden later doorgegeven )

Woensdag 24 april :  Tweede St Egidius namiddag tussen 14u-16u30

Woensdag 8 mei : Repetitie Vormsel 14u-16u30 Afhankelijk van het resultaat kan er nog een tweede repetitie moment worden toegevoegd.

Vormsel 12 mei : start om 9u30  Vormelingen aanwezig om 9u. Er zijn geen voorbehouden plaatsen.  We reserveren 4 stoelen per gezin en twee stoelen voor meter en peter maar niet op naam.  Er zijn nog voldoende vrije zit en staan plaatsen achteraan de kerk.

Zondag 16 juni : dankviering

Wij kijken er alvast naar uit,

Pastoor Paul en de catechisten Karine, Marie Louise en Geertje