Catechesehoekje: Kruisjes maken

Proficiat aan onze vormelingen

Sinds Aswoensdag staat in of aan vele kerken een houten kruis met een paars doek, om ons te herinneren aan de vastentijd, om de gelovigen even te doen stilstaan en na te denken over de vasten en wat het voor hen betekent. De kruisen blijven dan ook staan tot Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd, willen deze kruisen eraan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is waarin we ons voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. Voor christenen zijn de veertig dagen durende vasten een tijd van soberheid, inkeer, bezinning en gebed. De kruisen moeten hen daar aan herinneren. Het kruis is het teken van de volmaakte liefde van God voor ons. Christus is eraan gestorven maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

De vormelingen kregen de opdracht een kruisje te maken en mee te brengen met Aswoensdag of het op een andere dag in de kerk bij het kruis te leggen.

Een dikke proficiat aan de vele creatieve vormelingen die gevolg gaven aan deze oproep.
Wij zijn trots op jullie! Jullie zijn goed bezig!