Catechesehoekje: Driekoningen

Driekoningen … op 6 januari vieren we het bezoek van de Drie Wijzen aan Jezus. Maar wat hadden die mannen eigenlijk bij?

Wij kunnen nu niet samenkomen met de vormelingen. We mogen ook niet deur-aan-deur gaan zingen. Daarom werd aan onze vormelingen digitaal info bezorgd over het driekoningenfeest. De drie Wijzen hadden geschenken meegebracht:

Goud, wierook en mirre.

Deze geschenken moeten vooral symbolisch worden bekeken. * De eerste Wijze geeft goud, een vorstelijk geschenk. Het goud staat voor het materiële, zonder geld kunnen we immers niet leven. * Het tweede geschenk dat de Wijzen hadden meegenomen was wierook. In de tijd van Jezus werd er in de tempel iedere dag wierook gebruikt. Wij kennen ook de wierookstokjes die lekker ruiken. De rook van de wierook kringelt omhoog, naar de hemel, naar God. Dat verklaart de diepere betekenis van wierook: in een goede reuk staan, in de smaak vallen, vertrouwen uitstralen: een goddelijk geschenk.* Er is dan nog het derde geschenk: mirre. Mirre wordt gebruikt in olie. Vroeger werden koningen gezalfd met olie. Ook profeten werden gezalfd. Zo wordt de verheerlijking van Jezus aangetoond, de voorspelling dat Hij een groot profeet zal worden.

Genieten, vertrouwen en leven

Deze drie geschenken horen bij elkaar: genieten, vertrouwen en leven als een goed en wijs mens. Geschenken geven doen wij meestal bij een speciale gelegenheid. De ‘dagelijkse geschenken’ – dat wat wij in stilte voor elkaar doen – krijgen meestal weinig of geen aandacht: bijvoorbeeld de stille aanwezigheid van een mama die kookt en ondertussen beschikbaar is voor een babbeltje, papa die helpt bij het huiswerk, het zonnige humeur van broertje of zusje dat aanstekelijk werkt, de tiener die erop let niet te veel te laten rondslingeren, een oma die soep brengt of driekoningentaart bakt, je vriend(in) die je een sms’je stuurt, de juf die je van alles leert,…enzovoort. Op volgende link vind je meer uitleg over driekoningen en ook recepten voor een driekoningentaart te bakken? 

Hier vind je drie recepten voor een smakelijke driekoningentaart 

Wie weet ? Misschien vond wel iemand de boon in de driekoningentaart en mocht voor een dag koning zijn !?!