Broederlijk Delen tot iedereen mee is

TOT IEDEREEN MEE IS: 
We zijn met velen op de startavond van Broederlijk Delen in Oostakker. Dit jaar staat Oeganda in de kijker, één van de landen met de snelst groeiende bevolking ter wereld. Het ligt in Oost-Afrika en telt veertig miljoen inwoners, waarvan 70% tewerkgesteld is in de landbouw. Bij het onthaal krijgen we een plakbriefje om er een goed voornemen voor de veertigdagentijd op neer te pennen. Aan de infostand zien we een gevarieerd aanbod aan materiaal om veertig dagen broederlijk te delen. En dan volgen de werkwinkels. Ik kies voor het thema ‘Help honger de wereld uit!’ Hier worden we weer eens met de neus op het feit gedrukt dat 800 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, terwijl er eigenlijk genoeg voedsel geproduceerd wordt.

In Oeganda, met zijn groene heuvels en vruchtbare gronden, verwacht je overvloed. Maar schijn bedriegt. Te kleine stukken grond, eenzijdige voeding, weinig steun van de overheid, klimaatverandering en onaangepaste landbouwtechnieken doen de hongersnood stijgen. Grootschalige industriële landbouw heeft geleid tot massale ontbossing, waterschaarste, uitputting van gronden en hoge uitstoot van broeikasgassen. Dit soort landbouw is niet langer in staat om in de toekomst de wereld te voeden en drijft de kleinschalige familiale landbouwers steeds verder in het nauw. Een ander, duurzamer landbouw/voedselsysteem dringt zich op om in 2030 de strijd tegen honger te winnen en onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Met een petitie spoort Broederlijk Delen de Belgische en Europese beleidsmakers aan om een rechtvaardig landbouwbeleid te realiseren.

Na deze boeiende uiteenzetting volgt het podiumprogramma. Op een ludieke manier wordt de campagne voorgesteld. Het symbool is een eetbord. Als God het voor het zeggen had dan heeft iedereen genoeg te eten, ongeacht afkomst of plaats in de wereld. Elk leeg bord is een zonde. Tussendoor bekijken we de campagnefilm ‘Van overleven naar ondernemen’. Dank zij een startkapitaal van 53 euro, gefinancierd door Broederlijk Delen, kan de 41-jarige Grace Ninseka - het gezicht van de affiche - een bedrijfje van maniokmeel oprichten en aansluiten bij een lokale spaar- en kredietgroep voor een lening. Met als gevolg dat er nu geen honger meer is in haar gezin met zeven zonen.

We keren huiswaarts met een waaier aan informatie. De vastenperiode is een gelegenheid om Broederlijk Delen te steunen. Deze organisatie bereikt al jaren goede resultaten in de dertien partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en blijft zich verzetten tegen armoede, klimaatopwarming en ongelijkheid.

Meer info op  www.broederlijkdelen.be

 

Tot iedereen mee is!

Agnes De Mulder