Brief van Pastoor Paul De Craene 21/11/2018

KONINKLIJK IN DE LIEFDE

In Jezus’ tijd hadden koningen of een keizer een goddelijke status. Zowel de farao van Egypte, als de keizer van Rome, als de koningen van Babylonië en Assyrië, de koningen van Syrië en China… werden met goddelijke eer omgeven en als God aanbeden. Ze woonden in indrukwekkende paleizen, zaten op een troon en hadden een zwaard in de hand, als teken van hun macht. Namen alle beslissingen over hun land en volk en hadden een machtig leger om zich te beschermen en alle beslissingen die zij namen te laten uitvoeren. Zij leefden dikwijls op de kap en de arbeid van hun volk. Wie tegen de koning in opstand kwam, werd veroordeeld, dikwijls met de dood.

U zult zeggen: dat bestaat nu niet meer! Bent u daar zeker van? Op diverse plekken in deze wereld leven volkeren nog onder de dwingelandij van machtige heersers en is voor hen een vredevol en gelukkig samenleven nog een verre droom. Vandaag zijn nog vele volkeren slachtoffer van de machtsstrijd tussen landen en onrechtvaardige heersers. Op vele plaatsen in de wereld is er nog oorlog en strijd en daar zijn de eenvoudige mensen nog altijd het grootste slachtoffer van.

Maar bij ons, zult u zeggen bestaat, dat niet meer! Wij leven in een vrij land, hier regeert de democratie! Bent u daar zo zeker van? Leeft deze wereld en ook onze democratie niet onder de dwingelandij van het grote kapitaal. Zijn bezit en bezitters, en daaraan verbonden macht en succes, niet de hedendaagse heersers over onze wereld en over het leven van vele, vele, vele mensen? ’t Is duidelijk: wie veel bezit, kan en mag zich veel permitteren. En wie daartegen in opstand komt wordt minstens met de vinger gewezen en dikwijls afgewezen. Het aanbidden van de mammon, zoals in het evangelie staat, is nog niet verdwenen en de gevolgen voor de mensen blijven dan ook niet uit.

‘Ja, koning ben ik’ zegt Jezus tegen Pilatus. Wat een bedreiging voor die machtige man. Een eenvoudige jonge man uit Nazareth, een godvergeten dorp, die zich koning noemt! Maar zijn koningschap is niet zoals men dat gewoon is.

Hij is een koning zonder troon… een koning die zich niet laat dienen, maar dienstbaar is.

Jezus neemt het op voor de mensen, in het bijzonder voor de eenvoudigen en hij wil hen helpen en bemoedigen, troosten en helen. Hij vraagt dat ook aan ons die hem willen volgen.

Hij is een koning zonder kroon… een koning die niet wil aanbeden worden of succes nastreeft maar die ons verwijst naar de Vader, naar de Schepper van al wat bestaat en ons tevens uitnodigt om in diepe verbondenheid met God en met elkaar te leven. Zorgzaam omgaan met het leven en de schepping wordt hierbij onze opdracht.

Hij is een koning zonder zwaard… een koning die niemand kwetst of onderdrukt, maar die vrede en verzoening nastreeft en ons vraagt om samen te bouwen aan een vredevolle en solidaire wereld, waar iedere mens tot zijn recht komt.

Kortom een ‘Koning in de Liefde’ die dienstbaar, vredevol en zacht-moedig is! Een koningschap dat zijn oorsprong in Gods liefde vindt. Christenen komen dan ook iedere week samen om hun leven aan dat van Jezus te toetsen en om meer en meer ‘Koninklijk in de Liefde te zijn’.

 

Paul, pastoor