Brief van Pastoor Paul De Craene 02/01/2019

VREDE KOME OVER U

Met de kerst- en nieuwjaarperiode worden wij via vele kanalen overspoeld met wensen van vrede en geluk.  De Paus en de koning, wereldleiders, bisschoppen en verantwoordelijken van diverse organisaties…. zij brengen ons een hoopvolle boodschap. Familieleden, vrienden, collega’s en allen die je toevallig op straat ontmoet…. bieden u hun beste wensen. Je hebt  sympathieke en soms zeer creatieve wenskaarten, fijnzinnig ontworpen en met een diepzinnige boodschap, je hebt de reeds aangemaakte kaarten die via internet worden verstuurd. Vele wensen worden via diverse sociale media met elkaar uitgewisseld. De éne al wat liefdevoller en aangenamer dan de andere. Velen brengen bij de jaarwissel ook een bezoek aan allen die hun lief zijn. Want niets gaat boven het goede contact; de ontmoeting van mens tot mens. Voor sommigen zijn de nieuwjaarswensen een jaarlijkse verplichting, voor anderen een unieke kans om familie- en vriendschapsbanden te versterken.

Het geschenk dat men daarbij aanbiedt is niet het belangrijkste; slechts de veruitwendiging van een diepe genegenheid die men elkaar toedraagt. Zo wordt nieuwjaar, naast Kerstmis, een enige kans om samen werk te maken van een hartelijke wereld, waar elkeen zich thuis mag voelen.  Daarmee verwijs ik graag naar  het thema waar wij dit jaar met  de vormselcatechese rond werken: “Samen…Thuis”

Op onze parochies willen wij geen kansen laten liggen om, elk met zijn talenten en mogelijkheden, mee te werken aan een hartelijke en gastvrije gemeenschap, waar elkeen gelukkig is en zich thuis mag voelen. Belangrijk daarbij is dat wij, naar het voorbeeld van Jezus, aandacht hebben voor elkaar, in het bijzonder voor de mens in nood. Wij laten ons graag leiden door de blijde en hoopvolle boodschap die Hij bracht.  Immers Kerstmis is het feest van Gods menslievendheid, ons gebracht in de eenvoud van een Kind. Niet met veel toeters en bellen komt Hij onder ons wonen, maar op een liefdevolle wijze!

Wij hebben dan ook vele wensen voor het komende jaar. Vooreerst dat wij bij de samenkomsten van onze christelijke gemeenschap (zaterdag of zondag) velen mogen begroeten en tevens op tal van gelovigen kunnen rekenen die willen mee helpen aan het verzorgen van de vieringen. Ook de doopselvieringen zijn zo belangrijk.  Onze contacten met de jonge gezinnen, waar een kindje is geboren, worden hierdoor verstevigd. Het voorbije jaar werden 97 kinderen gedoopt. Ook de voorbereiding van de 12 jarigen op hun heilig vormsel is een enige kans om jongeren en hun ouders en familie in contact te brengen met de christelijke gemeenschap. Dit jaar zullen een 90-tal kinderen worden gevormd. Hetzelfde mag gezegd worden van de eerste communie. Tevens zijn wij daarbij zo gelukkig omwille van de goede samenwerking met de scholen. Wij verwachten voor dit jaar een 90-tal eerste communicanten. Dit jaar zullen wij ook een bijzondere aandacht besteden aan het goed verzorgen van de uitvaartliturgie. Afscheid nemen van zijn geliefde is steeds een intens gebeuren.  Als gelovigen willen wij dan ook op een waardige wijze onze geliefden begeleiden naar hun laatste rustplaats en de familie nabij zijn in hun verdriet, tijdens en ook na de uitvaart.  Ik ben dankbaar voor allen die ons helpen, bij het zingen, het lezen van teksten en de vormgeving van de plechtigheid. Het voorbije jaar hebben wij in de kerk afscheid genomen van 76 geliefden. Een warme oproep om als parochiegemeenschap aanwezig te zijn als families door verdriet worden getroffen en mee te werken aan een intens afscheidsmoment.

Naast de vieringen in de kerk kunnen wij in tal van opdrachten de waarachtigheid van ons geloof tonen: de zorg voor de zieken en ouderen op onze parochie, de ondersteuning van de kinderen en jongeren in hun dromen over een nieuwe wereld, de aandacht voor de vreemdeling in ons midden, de genegenheid voor elkaar, het respect voor de natuur….

Ik zal het er volgende week uitgebreider over hebben.  Tevens starten er een tweetal belangrijke werken: de restauratie van de kapel in de Vlietbergstraat (zie de nieuwjaarskaart van de parochie) en de kleuterschool van de Hullekensstraat krijgt een nieuw klaslokaal.

Goede vrienden, zo wil ik u benoemen, ik dank u voor al uw inzet tijdens het voorbije jaar en hoop verder op u te mogen rekenen om van onze parochies een hartelijke thuis te maken. Mogen 2019 u, met Gods zegen, alle goed schenken! Zalig en gelukkig nieuwjaar met een goede gezondheid en een overvloed aan welzijn. Gods Vrede kome over u!

Pastoor Paul