Brief van Pastoor Paul De Craene

Goede Vrienden,
gisterennamiddag maakte ik een flinke wandeling op de Scheldedijk van Baasrode naar Vlassenbroek en terug.
Alleen natuurlijk, want samen met anderen mag nu niet,  en rekening houdend met alle voorschriften van de corona-bestrijding.
't Was mooi weer, en de vogels kondigden met een blij lied volop de lente aan. De Schelde volgde haar stroming zoals ze die al eeuwen en eeuwen kent.
De lentebloemen staan in bloei, de bomen en struiken kleuren groen en paasbloemen geven hun schoonheid prijs.
Alleen de mens was zelden te bespeuren en gezichten zien er somber uit met recht en reden. Het is voor ons geen heerlijke lente zoals andere jaren.
De epidemie die ons treft is zwaar om dragen en wij kennen angst dat die ook bij ons, persoonlijk, in familie of vriendenkring zou toeslaan.
Daarom is het onze eerste plicht om zorgzaam met elkaar om te gaan en tevens aandacht te hebben voor mekaar zodat wij samen heelhuids
dit onheil te boven komen. Tevens is het onze plicht om rondom ons te kijken naar de mensen die in nood zijn, zieken, ouderen en alle mensen die zonder
ons niet voort kunnen.  Ik wil hier geen pleidooi houden om onnadenkend en vol enthousiasme iedereen te helpen zonder  nauwlettend uzelf en de anderen te beschermen. Dus de veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen moeten strikt gerespecteerd worden.  Dat wil echter niet zeggen dat wij
niets kunnen doen voor wie in nood is.
Ik wens dat u ondanks deze pijnlijke tijd toch veel steun en vreugde moogt kennen in uw gezin.

De teksten van de mis van de vierde vastenzondag zullen vanaf het weekend ter schikking liggen in onze kerk.
Gelieve deze boodschap aan uw leden en vrienden door te geven.
Wij hopen dat het binnen een paar weken voor ons allen een blij weerzien wordt.
Ik denk en bid voor u
Tot later
Genegen groeten,

Pastoor Paul