Vredeszondag
Op zondag 6 november komen alle vredelievende mensen van onze parochies samen om de militaire en burgerlijke slachtoffers te gedenken van de beide Wereldoorlogen. Iedereen wordt uitgenodigd naar de viering om 11.00 uur in de kerk van Sint-Gillis. Daarna gaan wij samen, met de kinderen van de catechese, naar het vredesmonument op het dorp, om hulde te brengen aan onze geliefde overledenen. Ook een vertegenwoordiging van de vaderlandslievende verenigingen zijn aanwezig. Elk jaar opnieuw herdenken wij de drama’s onder de mensen en in de wereld als de vrede zoek is.

Meer dan ooit worden wij terug getroffen door oorlog en geweld in Europa ten gevolge van de diverse invallen van Rusland in Oekraïne. Zoveel dood bij jonge mensen en burgers, zoveel ellende en armoede in vele gezinnen, zoveel kinderen en jongeren die angstaanjagende tijden meemaken en dagelijks wenen om zoveel verdriet. Wij konden ons dat als naoorlogse generatie niet meer voor stellen. Maar u ziet, opeens ontspringt de vlam van het geweld uit mensen die alleen maar macht en gewin nastreven.

Terwijl Jezus ons op het hart drukt: ‘Dit mag bij u niet het geval zijn’. ‘Jullie moeten dienaars van de mensen zijn’, zegt Hij aan ons. Jullie moeten ter beschikking staan van het geluk en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder van de kleinsten en de eenvoudigen. Zowel in de grote wereld, als in de kleine  omgeving van gezin, familie, buurt en gemeenschappen staan wij nog ver af van die vrede waar wij zo naar verlangen. Als christenen worden wij geroepen om vredebouwers te zijn. Dat is  niet alleen het vermijden van ruzie en oorlog, onrecht en misbruik. Die vredesdroom roept ons op om op een positieve wijze ons steentje bij te dragen opdat elke mens tot zijn recht zou komen en het goed zou hebben. Maar eveneens dat wij samen zouden werken aan een leefgemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen en elkaar liefhebben, waar elke mens alle kansen krijgt om zich ten volle te ontplooien en eigen dromen waar te maken.

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Wereld Economisch Forum in Zwitserland vroeg de paus aan alle landen om het individualisme te overwinnen en werk te maken van onze menselijke plicht om voor elkaar te zorgen met een groot hart. Niet omdat het moet, maar omdat God het zo van ons wil. Wij behoren immers allen tot dezelfde menselijke familie. Dat moet ons aansporen om niet louter naar geld, bezit en macht te streven, maar wel om altijd het welzijn van iedereen voor ogen te houden. En dat kan maar als alle mensen erbij betrokken zijn en hun bijdragen kunnen en mogen leveren voor het algemeen belang van iedereen. Ook bedrijfssectoren en regeringen zijn geroepen om te zoeken naar goede oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan.

Moge de solidariteit onder alle mensen toenemen opdat vrede voor iedereen groeien kan.

Vrede is meer dan de afwezigheid van ruzie en oorlog, het is elkaar van harte graag zien en er alles voor doen opdat Gods liefde tastbaar wordt op deze wereld.

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws