Arbeidspsycholoog Hans De Witte van het Hoger instituut van de Arbeid (KUL) beweert dat de grootste oorzaak van burn-out bij jongeren te maken heeft met de toenemende verwachtingen op de werkvloer. “De hoofdreden voor een burn-out is het werk”.

Burn-out ontstaat wanneer het werk te veel eisen aan je stelt, zoals bij een te hoge werkdruk, terwijl je eigenlijk te weinig mogelijkheden krijgt om met die eisen om te gaan. Bijvoorbeeld door te weinig sociale steun. Jongeren zijn instromers op de arbeidsmarkt en moeten het doen met de baan die ze krijgen. Als jongere word je ook vaker getest en uitgedaagd. Dat maakt hen zeker kwetsbaarder. Ook de smartphones maken dat zij verwacht worden om steeds beschikbaar te zijn, soms tot zeer laat in de avond. Daardoor kunnen zij soms te weinig recupereren van hun werk. Dit overschrijdt soms de grenzen van wat gezond en haalbaar is. Wanneer werknemers dan uitgeput zijn kunnen ze niet meer zo goed presteren.

Toegegeven dat de nevenactiviteiten die ze allemaal ondernemen ook zeer belastend en vermoeiend kunnen zijn. Maar dat mag geen alibi zijn om alle schuld op de jongeren te leggen. Onze samenleving en ook de bedrijven zetten jonge mensen soms onder een zeer zware druk. Zij staan dus voor de opdracht om een goed evenwicht te vinden tussen: werk, gezin, ontspanning ... Wij moeten ons als samenleving de vraag stellen: willen wij mensen die lang goed functioneren of laten wij ze uitgeperst over aan de sociale zekerheid? Dus werk maken van een gezond leefklimaat, op het bedrijf, in de samenleving, in het gezins- en familieleven is een grote uitdaging om mens en samenleving gezond te houden.

Zoeken

Dekenaal nieuws