Jeugdbewegingen brengen toekomst
Op vrijdag 2 september hadden wij in onze parochiekerk de opening van een schitterende tentoonstelling over Chiro en KSA. Een mooie kans om stil te staan bij de geschiedenis van onze jeugdbewegingen en bij het belang van de jeugdwerking voor de toekomst van onze parochiegemeenschap en de samenleving. Een volle kerk … een vreugde voor de heemkundige kring en zo aangenaam voor ons allen. Onze kerk is niet zomaar een prachtig gebouw, maar vooral een ontmoetingsplaats, reeds 117 jaar, van gelovigen en andersgelovigen.

Inwoners die hier zijn samengekomen rond het ‘leven’, bij lief: zoals doopsel, huwelijk, vormsel, eerste communie, maar ook bij leed: als gebedsmomenten en uitvaartplechtigheden. Maar tevens om bij het leven stil te staan en eveneens bij de verantwoordelijkheid die wij meekrijgen vanuit die Boodschap van Liefde die Jezus ons bracht, om ons te engageren, om die droom van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ waar te maken. Hier, in deze parochiekerk, vonden velen de inspiratie en ook de motivatie om die Boodschap niet alleen bij woorden te laten maar ook te vertalen in een concreet engagement.

Aan het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw ontstond de Katholieke Actie. Ik denk aan de vakbonden die ontstonden, de enorme inzet van kardinaal Cardijn voor de arbeidersbevolking, ik denk aan de encycliek Rerum Novarum, maar ook aan veel andere initiatieven die vanuit een grote overtuiging werden opgezet. KSA Sint Gillis viert volgend jaar zijn 100ste verjaardag. Dat is daar een goed voorbeeld van. Zo bestond in alle parochies en ook bij ons ‘de zondagsschool’ of ‘het patronaat’. De basis voor het ontstaan van zovele chirogroepen op diverse plaatsen, vooral onder stimulans van een aantal modern denkende priesters en jongeren om de leiding op zich te nemen. Ook andere organisaties voor volwassenen en jeugd zijn toen ontstaan, telkens met dezelfde intentie om vanuit dat verhaal van liefde en solidariteit ‘Beweging-ten-goede’ te maken.

De tentoonstelling toont ons op schitterende wijze hoe rijk het jeugdwerk in Sint-Gillis was en nog is. Hoe men doorheen de moeilijke dagen,die er ook zijn geweest, steeds opnieuw het enthousiasme en de inzet vindt bij vele geëngageerden om kinderen en jongeren alle kansen te geven zich te organiseren en elke week opnieuw toffe activiteiten en initiatieven te organiseren.

Men zegt :‘De jeugd is de toekomst’! De geschiedenis en deze tentoonstelling tonen dit op uitstekende wijze. En ik kan u het mooie boek aanprijzen dat bij deze gelegenheid is gemaakt. Ik herken er vele leden en leiders die tot op vandaag zich inzetten op deze parochie, bij het sociale, politieke en kerkelijke gebeuren. Die samenwerking en zorg voor anderen hebben zij voor een groot stuk in het jeugdwerk geleerd.

Men zegt ook: ‘de toekomst is aan de jeugd’. Daar geloof ik ook sterk in, tenminste als wij de jongeren van vandaag ook alle kansen geven om samen van die toekomst iets te maken. Dat vraagt van de volwassenen dat wij in jongeren blijven geloven en hen ondersteunen in het realiseren van hun idealen!

Moge de tentoonstelling ons helpen om dat grote verhaal dat ons in deze kerk samenbrengt te blijven koesteren en samen met de kinderen en jongeren werk te maken van een hartelijke samenleving.

Dank aan de heemkundige kring, dank aan allen die meehielpen aan de uitbouw van het jeugdwerk. Wij duimen voor de leiding die Chiro en KSA boeiend houden voor vele kinderen en jongeren. Dé beste garantie voor een boeiende en vredevolle toekomst.

Toespraak pastoor Paul bij de opening van de tentoonstelling van Heemkring Marcel Bovyn

 

Zoeken

Dekenaal nieuws