Met Aswoensdag horen wij de oproep van de profeet Joël: ‘Scheur uw hart en niet uw kleren (gewaden). Keer terug naar de Ene God. Ga de weg naar binnen, naar het hart.’ Met de vastentijd worden wij uitgenodigd om een weg van ommekeer te bewandelen. Om andere mensen te worden die bouwen aan een andere wereld, en luisteren daartoe naar een andere stem: naar de stem van Gods oproep om het tij te doen keren. Laat u niet leiden door de stem van bezit, aanzien en macht. Maar volg het model van Jezus en bouw aan een leven van solidariteit en delen, van nederigheid en eenvoud, van vredelievendheid en zorg voor de minsten.

Jezus klaagt de traditionele joodse vastenregels aan waarmee men wil uitpakken. Hij nodigt uit tot broederlijkheid om de grootste nood te lenigen. Hij nodigt uit tot gebed en bezinning om zijn hart af te stemmen op wat God van ons verwacht. Hij nodigt uit om te versoberen van levensstijl. Met Broederlijk Delen willen wij werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, aan herverdelen en solidariteit. We noemen dit de 25%-revolutie. Met andere woorden, als 25% van de mensen zich daarvoor samen inzetten, kunnen wij de wereld veranderen.

Als wij als christen iedere week samenkomen en eucharistie vieren, om te luisteren naar Gods Woord, om het brood te breken en het leven met elkaar te delen, zijn wij reeds goed op weg met de 25% revolutie in het spoor van Jezus, die ons daarin voorging.

De Eerste zondag van de vastentijd draagt als thema:

Wij maken een keuze. Wij willen samen kiezen en onze verantwoordelijkheid opnemen voor een bewoonbare en liefdevolle wereld. Het Scheppingsverhaal vertelt ons hoe God ons zijn prachtige schepping heeft toevertrouwd. God heeft ons zijn schepping toevertrouwd opdat wij er op een duurzame wijze zouden mee omgaan en geen misbruik zouden maken van vele heerlijke vruchten die de schepping ons biedt. Ook Jezus maakt duidelijke keuzen als hij in de woestijn vertoeft: de keuze van wat God van hem verwacht. Hij kiest voor Gods droom van een nieuwe wereld waar mensen broeders en zusters van elkander zijn. Een leven waar mensen zich geven aan elkaar en steeds het beste willen voor elkaar.

Vele broeders en zusters in de ontwikkelingslanden verdienen betere levensomstandigheden: een wereld waar zorg wordt gedragen voor hun levensomstandigheden, voor moeder aarde waarop zij wonen, voor een wereld van gerechtigheid en vrede.

Laat ons tijdens deze vastentijd daartoe ons steentje bij dragen.

Inderdaad, uw vasten kan de aanblik van de wereld veranderen en dus vernieuwen.

Paul De Craene

Zoeken

Dekenaal nieuws