Een huwelijksjubileum vieren
Een jubileum vieren in de kerk is een dankbaar uitspreken van die ‘goddelijke liefde’ die men zovele jaren (25, 50, 60 ...) met elkaar moge delen. Een ‘dank u wel’ zeggen van de kinderen, de familie en de ganse geloofsgemeenschap die zovele jaren in die liefde mochten delen. In de bijbel lezen wij op zovele plaatsen hoe God doorheen de geschiedenis van mensen zich heeft laten kennen als een ‘God van liefde en trouw’, van barmhartigheid en groot geduld. Waarom zou dit vandaag niet meer zo zijn in het liefdesleven van mensen

Een jubileum vieren is niet enkel een dankbaar gedenken van het verleden, het is eveneens een samen kijken naar de toekomst, aan de hand van het verleden. Want daar liggen ongetwijfeld veel bouwstenen om samen verder te bouwen aan een liefdevolle toekomst voor de jubilerende zelf, maar ook voor ons allemaal. Zo staan de jubilarissen model om na te volgen. Om op onze beurt er met zijn allen een hartelijke, liefdevolle en vreugdevolle wereld van te maken. Wij hebben allen nood aan momenten waarop wij de liefde centraal stellen, overwegen en versterken. Jubilarissen zijn, naast vele anderen liefdevolle mensen, hierbij onze gids. Zij helpen ons om vol vertrouwen en hoop verder op weg te gaan en in de nieuwe omstandigheden van het leven telkens opnieuw de ‘Liefde’ gelijk te geven.

Juist in het samen dankbaar vieren willen wij stilstaan bij de woorden van Paulus: ‘Vergeet uw eerste liefde”. Een uitnodiging om zich te herbronnen en de liefde, waar het eens allemaal om begon te hernieuwen en verder door te geven. “Niemand heeft grotere Liefde dan hij die zijn leven geeft …”, zegt Jezus. Een appèl dus, om het niet op te geven als het om de liefde gaat. Want zij is een onuitputtelijke bron van levensgeluk.

Die liefde die zich elke dag vertaalt in zovele liefdevolle gebaren van tederheid en genegenheid, in de dagelijkse zorg voor elkaar en de vele lieve attenties die de uitdrukking zijn van je gemoed, in de vergeving waar het moet en het delen in elkaars vreugden en verdriet.

Het is voor een geloofsgemeenschap zo bemoedigend als wij samen mogen vieren de vele jaren van liefdevol op weg gaan in een huwelijk of in een ander levenslang engagement. Tijdens deze vakantieperiode hebben wij wel wat tijd om even na te denken over een ‘jubileumviering’ in onze gemeenschap. Het lijkt mij zeer zinvol om daar in het volgende werkjaar ook werk van te maken en samen op geregelde tijdsstippen de ‘Liefde te vieren’.

Ik wens u allen aangename vakantiedagen en vergeet de mensen niet die thuisgebonden of ziek zijn.

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws