DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT  Verbind je met Gods droom
Advent is een tijd van omzien naar de geboorte van Jezus, de gezondene (Christus), van Hem die omziet naar de verdrukte en opkomt voor het recht van de zwakste. De Adventsactie Welzijnszorg legt daar de nadruk op.

Door de digitalisering van de samenleving met PC, tablet, het elektronisch aanvragen en invullen van documenten, enz … zijn er veel mensen die niet meer meekunnen in de samenleving, omdat zij niet de financiële middelen hebben om zich deze toestellen aan te schaffen of niet over de kennis beschikken om er mee te werken. Zij voelen zich daardoor uitgesloten uit de moderne samenleving en hebben dus weinig of geen toegang tot tal van diensten als banken, stadsadministratie, inschrijvingsmogelijkheid tot allerlei sociale en culturele gebeurtenissen. Vandaag worden wij door Johannes de Doper en door de profeten uitgenodigd om niet te aanvaarden dat mensen uit de boot vallen en worden aangemoedigd om zoals Jezus aandacht te hebben voor wie niet meekan.

Wij horen in het evangelie over Johannes de Doper die in de gevangenis zit omwille van zijn inzet voor een rechtvaardige wereld waar plaats is voor iedereen. Hij laat zijn volgelingen de vraag stellen aan Jezus of hij wel de ware gezondene (de Messias) is die wij mogen verwachten. Waarop Jezus zegt: ‘Ga aan Johannes vertellen wat je hoort en ziet.’

‘Blinden zien’: allen die niets meer zien in het leven, voor wie het leven zinloos is geworden krijgen terug toekomst en hoop.

‘Lammen lopen’: zij die verlamd zijn door de tegenslagen en elk moed verloren zijn om verder te werken en zich in te zetten, krijgen nieuwe kracht om de tegenslagen te trotseren.

‘Melaatsen worden genezen’: allen die worden uitgesloten uit de samenleving en gemeden worden als de pest, mogen er terug bij horen.

‘Doven horen’: zij die nergens nog een goed woord en een hoopgevende boodschap ontvangen krijgen terug goed nieuws.

‘Aan Armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd’: er is goed nieuws voor alle mensen. Gods Liefde en zorg is er voor iedereen.

Met deze boodschap begint Jezus zijn zending en Hij nodigt ons allen uit om Gods droom tot werkelijkheid te maken. Niet met grote principes of met het veroordelen en afschrijven van mensen, maar door zeer zorgzaam en liefdevol de zwakken, de kleinen, de zieken en hulpelozen te omringen. Daardoor gaat eveneens de profetie van Jesaja in vervulling. Een land vol leed en miserie wordt een land, dorstig naar geluk en vrede.

Teksten die ons doen hopen en uitzien naar een nieuwe tijd. Naar Gods komen onder de mensen. Zij geven ons moed en vertrouwen; ook in barre tijden. Mensen leven dan overal in vrede, conflicten worden niet uitgevochten maar vredevol opgelost, zieken en mensen zonder hulp worden liefdevol omringd, niemand hoeft nog op straat te leven. Mensen krijgen nieuwe zin en hoop in hun leven.

Samen willen we werk maken van een wereld waar iedereen zich thuis voelt en meekan.

Daarom steunen wij de projecten van Welzijnszorg. Jij ook?

Er is tijdens het weekend een bijzondere omhaling voor Welzijnszorg!

Pastoor Paul

 

Zoeken

Dekenaal nieuws