De Zaligsprekingen
Het evangelie dat wij deze zondag beluisteren is de grondwet van ons geloof. Niet, om uzelf rijker te maken, maar om te delen en solidair te zijn. Het vraagt ons om geen mensen tegen elkaar op te zetten maar om vrede na te streven. Om geen onrecht te creëren maar gerechtigheid voor iedereen. Om wie verdriet kent niet links te laten liggen maar om troost te brengen. Om verzoening te brengen, goedheid, liefde, … De zaligsprekingen noemen we ze.

Vele presidenten, koningen en allerlei gezagsdragers leggen hun eed af op één van de heilige boeken: de Bijbel, de koran, … Maar is dat geen heiligschennis? Ik weet wel, het ritueel is zeer oud en goed bedoeld. Het is een eed afleggen tegenover God. Met name de belofte om een beleid te voeren naar Gods wil, geïnspireerd door de heilige boeken. Maar in werkelijkheid is dat dikwijls niet zo: het is eerder het verheerlijken van hun eigen macht, een godslastering, want zij handelen nadien niet naar wat God wil maar naar hun eigen belangen. Machthebbers in kerk en staat hebben de boodschap van Jezus zo dikwijls misbruikt om hun eigen gezag te handhaven, zo soms met oorlog en machtsmisbruik. Ik geef toe, er zijn ook tal van bewindsvoerders die wel hebben geprobeerd, ook nu, die goddelijke droom over mens en wereld waar te maken.

Het evangelie dat wij deze zondag beluisteren is de grondwet van ons geloof. Niet, om uzelf rijker te maken, maar om te delen en solidair te zijn. Het vraagt ons om geen mensen tegen elkaar op te zetten maar om vrede na te streven. Om geen onrecht te creëren maar gerechtigheid voor iedereen. Om wie verdriet kent niet links te laten liggen maar om troost te brengen. Om verzoening te brengen, goedheid, liefde, … De zaligsprekingen noemen we ze. Ons geloof vraagt dat het vertaald wordt in een hoogstaand moreel gedrag dat ‘zaligheid’ brengt in het hart van mensen en in onze samenleving.

Het is aan ons om te kiezen tussen een vulgair egoïstisch leven of samen te gaan voor een wereld van goedheid, zachtheid, gerechtigheid, aandacht voor wie bedroefd is en nergens meetelt, … Een vredevolle uitnodiging voor een totaal andere manier van leven en omgang met mens en wereld. Hoe gaan wij om met de kansen die wij dagelijks krijgen om die zaligsprekingen van Jezus om te zetten in concrete daden.

Die acht zaligheden beloven ons het Rijk der hemelen. Dat is geen loze belofte van ‘’t komt wel allemaal in orde’. ”Het Rijk der hemelen is midden onder u”, zegt Jezus. Die droom begint hier. Mensen zijn in staat om er hier een hemel van te maken of om de hel te brengen op aarde. De Bijbel is geen boek om mee uit te pakken, maar een leidraad om naar te leven. Wie dat aandurft ervaart in zijn leven hoe Gods droom beetje bij beetje een werkelijkheid wordt.

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws