De advent in zicht   copyright pixabay
Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar: de advent. Vier zondagen waarbij wij stap voor stap, op weg gaan naar Kerstmis: het feest van Gods komen onder de mensen. Zijn Licht verdrijft onze duisternis. De God waarin wij geloven is geen verre, machtige en afstandelijke God, maar een wonder van Liefde, een God die mensen nabij wil zijn. Een menslievende God, zoals de apostel Paulus in één van zijn brieven schrijft. Elke week willen wij een aandachtspunt aanbrengen dat ons naar het feest van Licht en Vrede brengt.

Advent nodigt ons uit om in de huiskamer of aan de deur van je huis een adventskrans te plaatsen. Als gelovigen willen wij tonen dat wij hoopvol naar het feest van Gods komen onder de mensen uitzien. Een warme oproep om ons samen voor te bereiden op het komende kerstfeest.

Advent is een oproep tot solidariteit. Dit jaar is het thema van welzijnszorg: ‘Allemaal digitaal’. Wij leven in een digitale wereld. Voor oudere en arme mensen wordt het steeds moeilijker om nog mee te kunnen in die moderne samenleving. Zij hebben niet de centen om zich al die dure toestellen aan te schaffen. Zij krijgen niet de kans om er mee te werken en worden dus meer en meer uitgesloten bij tal van diensten en voordelen. Zij krijgen het gevoel niet meer mee te kunnen en er niet meer bij te horen.

Advent is ook een tijd van bezinning over onze manier van leven en onze zorg voor de mens en de schepping. Wij worden uitgenodigd tot soberheid en solidariteit. Soberheid in het gebruik van en de omgang met de schepping. Met andere woorden: verkwisting is uit den boze. Solidariteit met de mensen die arm zijn en weinig of geen kansen krijgen op een menswaardig bestaan is onze opdracht.

Welzijnszorg ontwikkelt en ondersteunt vele projecten en initiatieven om mensen aan de rand terug kansen te geven zich te integreren in onze samenleving. Misschien kunnen ook wij daarbij helpen. Want ongetwijfeld zijn er ook mensen uit uw omgeving die op het digitaal vlak analfabeet zijn en niets begrijpen van de taal die wordt gebruikt.

‘Advent is dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede voor mensen van heden’, zo klinkt het in een mooi adventslied voor kinderen. Zeker in deze moeilijke tijden wordt nog meer anders het verlangen uitgesproken naar vrede. In een tijd met zoveel armoede en onrecht streven wij naar een wereld van gerechtigheid en solidariteit met alle mensen die in mensonterende omstandigheden moeten leven, zowel in de derde wereld als bij ons. Een oproep naar ons allen om de vrede en de gerechtigheid waarvan Jezus sprak terug alle kansen te geven in onze wereld. Een diep verlangen opdat Gods Liefde terug mens zou worden in jou en mij.

Advent is vol verwachting uitzien naar een nieuwe tijd waarbij Gods Rijk doorbreekt in onze wereld en wij taal en teken mogen zijn van Zijn droom die werkelijkheid wordt. Droom je mee?

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws