Brief van Pastoor De Craene 7-10-2020

Zorg in de buurt

Het evangelie, maar ook elke warm-menselijke visie, nodigt ons uit om zorg te dragen voor elkaar. Samana/Ziekenzorg doet dit reeds 70 jaar op zovele plaatsen, wijken, dorpen en parochies. Op deze wijze schenkt men aan zieke en oudere medemensen het gevoel dat er altijd iemand is op wie men kan rekenen, iemand waar men zijn verhaal van lief en leed kwijt kan. Velen hebben er vanuit ‘hun kot’ zo naar verlangd. Meer dan anders hebben wij gezien en ervaren hoe belangrijk die eenvoudige ontmoetingen zijn; zoals een bezoek, een toffe activiteit, een teder gebaar. Samana vervult reeds 70 jaar deze opdracht, dankzij vele vrijwilligers en dankzij chronisch zieke mensen en mantelzorgers…. Allen met een hart voor medemensen.

Dankzij Samana voelen chronisch zieke mensen en mantelzorgers die liefdevolle aandacht, al is het vandaag misschien minder gemakkelijk geworden om deze mensen op het spoor te komen. Daarom een warme oproep tot alle inwoners op de parochie om aandacht te hebben voor mensen die ziek zijn of in nood.

Naast de beperkingen van chronisch zieke mensen en mantelzorgers is er vaak ook de moeilijke weg in de doolhof van administratie om te krijgen waar men recht op heeft. We hopen dat, ook dankzij Samana en andere organisaties, politici handelen vanuit echte solidariteit en liefdevol mee op weg gaan met mensen die de Sociale Zekerheid nodig hebben.

In het evangelie lezen wij dat het belangrijk is om open te staan voor de ontgoocheling, de onmacht, het gemis, de onzekerheid van mensen. Om mensen te laten uitspreken en op verhaal te laten komen en niet meteen met ons eigen verhaal af te komen en te vlug te antwoorden. Mensen die in hun leven getekend zijn door ziekte en tegenslagen hebben geen nood aan betweters maar aan een luisterend oor en een bemoedigend gebaar, zodat zij zelf de kracht vinden om opnieuw op te staan en verder te gaan. Jezus toont ons in het evangelie hoe hij telkens opnieuw mensen laat vertellen wat hun op het hart ligt. Door Zijn zorgzame liefde en aandacht, door een teder gebaar en een bemoedigend woord, helpt Hij mensen terug op kracht te komen. Na zulk een ontmoetingen vinden ze terug de courage om samen met anderen op weg te gaan. Hij heelt niet alleen het lichaam, maar ook hun gemoed.

Samana mag ook in deze moeilijke tijden vieren. Want wat velen al zo lang gedreven heeft, blijft grond en fundament om Samana in een warme buurt te zijn. Heel eenvoudig: GAARNE ZIEN! Met dank aan allen die er zich voor inzetten.

Pastoor Paul