Brief van Pastoor De Craene 6-3-2019

GEEF GEHOOR AAN GODS OPROEP

In een wereld waar alles te kopen valt, tenminste als je voldoende centen hebt, vergeten wij vlug dat de vruchten van de aarde ons geschonken worden. Maar op zovele plaatsen in de wereld hebben een aantal machten zich die vruchten en gronden toegeëigend en menen zij dat de wereld hun bezit is…het westers kapitalisme.

Dat staat tegenover de Bijbelse traditie: die wereld is van niemand, die wereld behoort toe aan de Schepper. Hij heeft ons die wereld toevertrouwd opdat wij er samen zorg zouden voor dragen en aan iedereen zouden schenken wat hij/zij nodig heeft om menswaardig te leven.

Onze vrienden in Guatemala hebben dat schroomvol en zorgzaam omgaan met ‘Moeder Aarde’ nog bewaard. Elke korrel graan, rijst, mais of maniok gaat door de handen van mensen als een kostbare gave, als een vrucht van moeder aarde, en tevens een geschenk waarvoor men hard moet werken.

Ons misbruik van deze aarde echter, wordt niet ongestraft gelaten. Vele overstromingen en grote droogteperiodes zijn het gevolg van de klimaatsveranderingen. Jammer genoeg zijn de armen er het eerste slachtoffer van. De mensen in Guatemala dromen van geen luxe, maar van een menswaardig bestaan, een leven in harmonie met elkaar, met moeder aarde, ‘de Pachamama’.

Om bewust de honger en het leed van de wereld te voelen trok Jezus in de woestijn. Hij weerstond aan de ‘diabolos’ (Grieks voor het kwade, de duivel), die alles uit elkaar trekt, die de goede relatie met God, wereld en mensen verstoort. Jezus weerstond aan de bekoringen van alle tijden om ten koste van alles te leven voor het geld en om steeds meer. Hij koos voor breken en delen. Hij weerstond aan de bekoring om macht uit te oefenen over de anderen en koos voor het dienstbaar zijn aan allen en het vredevol samen leven. Hij weerstond de bekoring van het succes en een leven op de kap van de anderen en koos voor respect en zorg voor mens en wereld.

Ook wij staan in deze vastentijd voor de uitdaging om te weerstaan aan de verleiding van rijkdom, macht en succes en duidelijke keuzen te maken. Ook ons zijn die veertig dagen gegeven om weer ‘honger’ te krijgen naar wat goed is en rechtvaardig, om terug de leegte en de woestijn te voelen en solidair te worden met wie geen menswaardig bestaan kennen. Om terug goede keuzen te maken en uit te zien naar een stuk nieuw leven. Om ons te realiseren dat de aarde en haar vruchten ons geschonken worden en ze bedoeld zijn om ze met elkaar te delen zodat zij ten goede komen aan iedereen. Om als christengemeenschap te laten zien dat die droom hier en daar een werkelijkheid wordt in mensen, in gelovigen die werken aan goed leven: mensen die Gods blijde Boodschap nemen tot leidraad van hun leven en met grote eerbied God, wereld en mensen liefhebben.

Pastoor Paul