Brief van Pastoor De Craene 6-1-2021

De wijzen op zoek

Het verhaal van de ‘Drie Koningen’, zoals wij ze in de volksmond noemen, brengt ons een ‘wijze’ boodschap. Maar meteen is het ook een inspirerend en kritisch verhaal. Al bij de geboorte worden de grenzen van het ‘eigen volk eerst’ doorbroken. God wil bevrijding brengen aan alle mensen. De traditie spreekt van een zwarte, een blanke en een gele koning. Zij zijn de vertegenwoordigers van de toen gekende volkeren op aarde. Ze zijn ‘wijs’ omdat zij zich allen laten leiden door een ster van hoop. Overal ter wereld vindt men zoveel mensen die het goede, het liefdevolle en rechtvaardige zoeken. Dat licht vinden ze bij een pasgeboren kind: teken van Gods Liefde voor deze wereld. In hun zoektocht worden zij uitgenodigd om naar het Kind te kijken. God nodigt ons allen uit om verwonderd te zijn over de eenvoud van het leven! Een kind dat naar ons toekomt met een goddelijke boodschap: vrede, goedheid, liefde en gerechtigheid voor deze wereld. Misschien staan wij te weinig stil bij de goddelijke boodschap van dit kind.

Op die zoektocht ontmoeten ze ook Herodes. Hij staat model voor macht en rijkdom. Hij voelt zich steeds angstig en bedreigd om zijn aanzien en weelde te verliezen. De wijzen staan voor de keuze: aanbidden ze macht en rijkdom of laten zij zich leiden door eenvoud, liefde en vrede. De wijzen onder alle volkeren maken van deze laatste hun levensweg.

En, zo eindigt het verhaal: ‘De wijzen gaan langs een andere weg’ terug naar huis.’ Na de ontmoeting met dat goddelijke kind bewandelen zij andere wegen in hun leven: wegen van gerechtigheid, vrede en liefde. Ook aan ons de keuze: welke weg gaan wij voortaan bewandelen?

Een ontmoeting met het ware leven maakt van ons andere mensen!

In dit prachtige verhaal lezen we ook dat ze geschenken aanboden; kostbare geschenken. Was dit wel nodig? Net als bij een bezoek aan een pasgeboren kindje, beantwoorden de jonge ouders een aangeboden geschenk met: ‘Dat is niet nodig, uw aanwezigheid is het mooiste geschenk’. Het mooiste geschenk ter wereld wordt ons geschonken: dit mooie kindje dat wij en zijn ouders alle geluk toewensen. Het ontroert ons, het maakt de diepste gevoelens bij ons wakker. Ook de wijzen hadden mooie geschenken te bieden. Het goud verwijst naar een ‘gouden hart’, de liefde… die wij geven, de wierook naar de ‘waardering’, het respect dat wij kunnen schenken… en de mirre doet ons denken aan de ‘vreugde’, de goede sfeer, de hartelijkheid… die wij kunnen brengen. Ja, dat kind van Bethlehem maakt het beste in onszelf los. Het mooiste geschenk komt van God zelf: dat kind, de menswording van zijn Liefde. Het bewonderen van dit Godsgeschenk: het Kind nodigt ons uit om liefdevol te zijn voor elkaar… Dan wordt het vast en zeker een GELUKKIG JAAR.

Pastoor Paul