Brief van Pastoor De Craene 6-05-2020

GEROEPEN ZIJN IS LEVEN GEVEN.

Langs de dijken van de Schelde zie je geregeld een kudde schapen, een herder en een herdershond. Een idyllisch beeld dat je zo doet denken aan de parabel van Jezus (het evangelie van vorige zondag) over een ‘Goede Herder’. Het was een vertrouwd beeld voor Hem en zijn tijdsgenoten. Herder zijn is geen makkelijke opdracht. Zeker niet in die streek.  Je deelt het leven van de schapen en je bent er verantwoordelijk voor. De schapen leiden naar de zeldzame oasen van groen, in de woestijn op zoek naar bronnen van verfrissend water, tussen zandheuvels en kloven. Bedreigd door wilde dieren en rovers. Je bent maar een goede herder als je zorgzaam en liefdevol omgaat met de u toevertrouwde schapen. En, veel aandacht hebt voor de zwakke en jonge dieren. Met dit mooie beeld wil Jezus ons vooral iets zeggen over de ‘herder’. Hij leert ons God kennen als een herder voor de mensen, ‘God is mijn herder die waakt over mij, die mij geleidt langs de groenende weiden’, zo zingen wij. Jezus heeft ons door zijn wijze van leven getoond wat het betekent een goede herder te zijn. Een herder die zijn leven geeft voor zijn schapen en niet op de vlucht slaat als men door gevaren wordt bedreigd. Meer nog: Hij is ook de deur die toegang geeft tot het ware geluk en het volle leven. Wie is daar niet naar op zoek? Een herder is geen heerser die misbruik maakt van zijn macht, maar een belangloze leider, een dienaar. Een ‘hoeder ‘, die steeds het goede voorheeft met de mensen.

Maar opgepast, er zijn ook ‘wolven’ en ‘rovers’ in het spel. Zij die zich als herder uitgeven maar wolven zijn in schapenvacht. Zij zijn er alleen op belust om het leven van anderen in hun greep te hebben. Bijna dagelijks worden wij verwittigd en krijgen wij berichten over zoveel onrechtvaardige en oneerlijke praktijken. Zovele rovers die via brieven en internetberichten ons proberen in hun greep te hebben. Bedriegers die bij ons komen aankloppen en die ons de hemel op aarde beloven. Zij zijn alleen maar belust op eigen gewin en brengen het geluk van velen in gevaar. De ware rovers die niemand ontzien!

Jezus waarschuwt ons: laat je niet beetnemen! Luister naar wat ik u zeg: ‘Ik ben de deur’ die naar het ware leven leidt. En hij heeft ons getoond wie Hij was en hoe wij ook moeten zijn. Gelukkig ontmoeten wij in ons leven ook veel goede herders: de vele papa’s en mama’s die zorgzaam en liefdevol omgaan met hun kinderen, de vele jonge leidsters en leiders die het beste voorhebben met de kinderen in de jeugdbeweging. De monitoren die toffe en goede dingen realiseren samen met jongeren, de leerkrachten in het onderwijs, de artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra. De vele, vele mensen die hun schouders zetten onder tal van goede en sociale initiatieven. Allen die zich mateloos inzetten in het kerkwerk en bij de vele vormen van pastorale inzet…

Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Hij is bezorgd en is bekommerd om iedere mens, in het bijzonder voor de meest zwakken. Niet wat het hem opbrengt staat op de eerste plaats maar wie Hij voor de anderen kan zijn. Daarom is hij bezorgd om het geluk van alle mensen en gaat hij opzoek naar het verloren schaap. Hij stond klaar met een vergevend gebaar voor wie in de fout ging en was één en al troost voor de bedroefden. Hij was levenwekkend voor al diegenen wiens leven doods en betekenisloos was… Kortom een Levengevende herder. Christenen worden geroepen om zoals Jezus herder te zijn voor hun medemensen. Het noopt ons om ons te bezinnen over het leven en de boodschap van Jezus. Zo kunnen wij ons leven en handelen enten op het Zijne. Ons leven verbinden met het Zijne om even vergevend en liefdevol, vredevol en goed te zijn. Zacht en geduldig met onze medemensen om te gaan. Ook wij moeten ‘de deur’ zijn, een wegwijzer, de toegangspoort naar een goed en gelukkig leven. Enkel zo kunnen wij voor anderen iets betekenen: teken zijn van Jezus’ liefde.

Pastoor Paul