Brief van Pastoor De Craene 4-11-2020

EUCHARISTIEVIERINGEN

VOORLOPIG GEEN PUBLIEKE VIERINGEN

Omwille van de zeer ernstige toestand van de pandemie zullen er tot nader bericht geen publieke vieringen zijn in de Boonwijk, Lutterzele en Sint-Gillis-Dendermonde. De gevraagde intenties zullen verschoven worden naar een latere datum.

Huwelijken kunnen wel nog, maar enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen en de voorganger. Ook uitvaartliturgie in de kerk blijft mogelijk, met een maximum van 15 personen (kinderen onder de twaalf jaar niet meegerekend).

De kerk van Sint-Gillis blijft alle dagen open van 9u. tot 17u.

Wij zullen teksten in de kerk ter beschikking stellen voor gebed en bezinning.

Ook een kaarsje doen branden en uw persoonlijk gebed zijn zo belangrijk.

U bent altijd welkom in onze kerk. Ook al kunnen wij niet samen vieren... in geloof en gebed weten wij ons wel verbonden.

Informatie over welke liturgische diensten kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

Pastoor Paul