Brief van Pastoor De Craene 4-09-2019

WAT MET MOEDER AARDE

De laatste weken werden veel bijna apocalyptische uitspraken gedaan rond de leefbaarheid van de aarde en de enorme bedreiging van de mensheid. Het verdwijnen van de gletsjers, het wegsmelten van het ijs op de Noordpool, de enorme branden in het Amazonegebied, het watertekort in grote delen van de wereld, de klimaatsverandering, de woestijnvorming, het opwarmen van de wereld, stormen hier en droogte daar… Inderdaad de wereld, onze moeder aarde is ziek en vraagt onze bijzondere aandacht. De zorg voor deze aarde is ons door God, de Schepper toevertrouwd.

Bij Kerknet las ik volgend bericht: Bosbranden in het Amazonegebied. De spanningen tussen de Latijns-Amerikaanse bisschoppen en de Braziliaanse president Bolsonaro, een ontkenner van de klimaatopwarming, bereiken een nieuw hoogtepunt. De kerkleiders hebben een gemeenschappelijk reactie gepubliceerd op de duizenden brandhaarden in het Braziliaanse Amazonewoud. Ze vragen internationale aandacht voor wat ze omschrijven als de zwaarste bosbranden in jaren. Tegelijk doen zij een oproep tot Brazilië, Bolivië en de wereldgemeenschap om de catastrofe dringend te stoppen.

Ze onderstrepen dat het niet gaat om een banale brand, maar om de bescherming van de longen van onze planeet. Wij spreken onze solidariteit uit met de inheemse volkeren die in het getroffen gebied wonen. De exacte oorzaak van de woudbranden is onduidelijk, al bestaat er geen twijfel over dat een groot aantal branden kwaad opzet is. De landbouwlobby reageert ongerust. Volgens Klemens Paffhausen van de Duitse hulporganisatie Adveniat voor Brazilië zijn er twee redenen voor de enorme toename van de bosbranden in de regio: grote landeigenaren steken het bos in brand en het regenwoud is al jaren opgedroogd. Bovendien is al 20 procent van het regenwoud in het Amazonegebied gekapt. Nog eens 40 procent is beschadigd.

Tijd voor de Schepping: een toekomst voor de aarde en al haar bewoners' is de titel van een vandaag gepubliceerde brief van onze bisschoppen. In die brief lezen wij: Paus Franciscus vraagt om van 1 september de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping te maken en de maand september te beleven als een Tijd voor de Schepping, en dat tot aan de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober. In verbondenheid met alle Kerken en christelijke gemeenschappen willen wij onze roeping om de behoeders van Gods schepping te zijn herbevestigen, verdiepen en omzetten in concrete daden. Het is hoog tijd de oproep van paus Franciscus in ‘Laudato Si’ ernstig te nemen, om heel de menselijke familie te verenigen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling. Een ecologische cultuur moet ons leiden naar een andere kijk, denkwijze, politiek, opvoeding, levensstijl en spiritualiteit tegenover de schepping. Het ecologische vraagstuk is bovendien een sociaal vraagstuk. Er bestaan geen twee aparte crisissen, wel één enkele en complexe crisis, zegt de paus, want alles is met elkaar verweven.

De zorg rond de Schepping is vandaag onze grote opdracht. Een liefdevolle en zorgzame omgang met Moeder Aarde moet ons allen aanbelangen.

 

Pastoor Paul