Brief van Pastoor De Craene 30-12-2020

Nieuwjaar … nieuwe kansen

2021… Daar kijken we zo naar uit. Wij wensen u dan ook van harte een gezegend en gelukkig Nieuwjaar. Met voldoende ruimte om wat aangenaam is met elkaar te delen en om wat in het leven pijn doet bij elkaar te helen. Wij hebben een verschrikkelijk jaar doorgemaakt. Sommige families zijn zwaar getroffen door het verlies van hun geliefde. Zorgverstrekkers hebben bovenmenselijke prestaties geleverd om zieken bij te staan en te verzorgen. Maar ook wij allen hebben een moeilijk jaar gekend. Een jaar met veel angst om ook zelf getroffen te worden door die levensbedreigende infectie. Tevens werden wij toch getroffen door de vele inspanningen die iedereen leverde om het onheil te doen keren. Nu nog wordt veel van ons gevraagd. Vooral de vele sociale contacten binnen eigen familie, buurt en vriendenkring moeten wij met pijn in ‘t hart missen. De nieuwjaarswensen gaan altijd gepaard met zovele tekenen van een warme genegenheid als een kus, een knuffel een teder gebaar,… dat zal nu niet mogen. Maar ‘t is niet omdat wij afstand moeten houden, dat wij elkaar moeten verlaten, laten vallen of uit het oog verliezen. Juist in dat gemis van nabijheid ontstaan zeer creatieve daden om via een brief, een telefoon, e-mail of tal van andere media, onze diepste wensen met elkaar te delen. Enkel in het eigen gezin of eigen bubbel kunnen wij samen vieren. En hopelijk zal iedereen zich daar ook aan houden. Zodat wij volgend jaar zeer vlug elkaar met veel genegenheid en tederheid omringen en de belangrijke momenten van het leven samen kunnen delen en vieren.

In deze tijd tussen Kerstmis en Nieuwjaar vieren wij de zondag van de H Familie. In de vieringen van die zondag wordt het gezin van Nazareth in de focus geplaatst. En nu wij allen zijn aangewezen op ons gezin is dat misschien een uitzonderlijke kans om even na te denken over de betekenis van een gelukkige thuis en onze verantwoordelijkheid daarbij. Want het gezin is toch grotendeels bepalend voor ons leven en ons geluk. De kinderpsychologie toont ons dit duidelijke aan. Een kind dat veel liefde mag ervaren zal als een gelukkig kind opgroeien en zelf ook liefdevol zijn jegens anderen. Een kind dat leert de trouw van papa en mama te smaken, ervaart wat vertrouwen is en zal ook later vertrouwvol de andere omringen. Leren vergeven, goed zijn, eerlijk zijn,… Je leert het dank zij wat je thuis hebt gezien. Het goddelijk verhaal van Kerstmis krijgt een menselijke gestalte in het gezin. Of omgekeerd, in het gezin krijgt die goddelijke liefde een menselijk gelaat. Gods menslievendheid, schrijft Paulus, is mens geworden onder ons (in het gezin van Jozef en Maria). Twee eenvoudige mensen die vanuit een grote liefde voor elkaar zorgen, voor hun kind Jezus, voor die goddelijke liefde in hun midden. Aan ons de uitnodiging om ook even liefdevol met elkander om te gaan. Paus Franciscus schrijft in zijn brief ‘Amoris Laetitiae: ‘Het gezin is de plek waar je leert wat liefde, leven en samen leven is’. Meer dan anders worden wij dan ook dit jaar uitgenodigd om zorgzaam met elkaar om te gaan. En, elkaar te ondersteunen in die opdracht om samen dat beloofde engagement van liefde waar te maken. Dit geldt voor het huwelijk, maar ook voor alle mensen die zich tegenover hun partner of tegenover een bepaalde gemeenschap hebben geëngageerd. ‘Niemand heeft grotere liefde dan diegene die zijn leven geeft’ zegt Jezus. Aan ons om deze woorden tot leidraad te nemen en tot werkelijkheid te maken, in ons gezin en in de gemeenschap waarin wij wonen. Wij willen in het komende jaar meer dan voorheen leven vanuit het geloof en het besef dat Jezus met ons meegaat, m.a.w dat God zijn bestaan aan het onze verbonden heeft. Enkel dan is er hoop op een nieuwe wereld… een gelukkige wereld… een wereld met gelukkige mensen…

Een gelukkig nieuwjaar!

Pastoor Paul