Brief van Pastoor De Craene 30-10-2019

GODS ANDERSZIJN

Het evangelieverhaal van Zacheüs in de vijgenboom, het evangelie van volgende week zondag, sprak ons van kindsbeen reeds aan. Zacheüs, zijn naam betekent letterlijk: de rechtvaardige. Hij was tollenaar en moest dus de belastingen verzamelen voor de romeinse bezetter. Hij werd dus verdacht van collaboratie met de romeinen en stond bij de bevolking in een verkeerd daglicht. Hij was klein van gestalte, lezen we. ’t Was dus maar een klein, zielig manneke, in de ogen van de mensen. Maar hij wou Jezus zien, dat wil zeggen hij wilde Jezus ontmoeten en hem leren kennen. Daarom kroop hij in een vijgenboom, weggestoken achter de grote bladeren en dus weinig zichtbaar voor de mensen. Maar Jezus had hem wel gezien. Hij had oog voor ondergedoken mensen en Hij riep hem in hun midden. Wat een mooie opdracht voor ons christenen en voor onze christelijke gemeenschap, kleine verstoten mensen er terug bijhalen, in aanzien brengen. En de omgeving had kritiek…. Met wie houdt die Jezus zich in Gods Naam bezig!

Juist die ontmoeting maakte van Zacheüs een andere mens. Hij zou voortaan op eerlijke wijze zijn taak vervullen en rechtzetten wat hij verkeerd deed. Meer nog, hij wou zelfs delen van wat hij teveel heeft met wie in armoede leven en tekort zijn gedaan. Wat wilt ge nog meer?

Doorheen Jezus’ handelen leren wij God kennen als een Barmhartige Vader die geen mensen afschrijft, maar uitnodigt om anders te gaan leven. Wij mensen zijn dikwijls zo hard in ons oordeel en in het afschrijven van mensen. God echter kijkt ons met liefde aan en puurt het beste uit ons bestaan. Hij blijft in mensen geloven en wijst ons met zachtheid terecht. Hij wil niemand afschrijven maar elkeen met een grote liefde naar zich toehalen. Hoe anders is het klimaat in onze wereld. Voor al wat misgaat moet een verantwoordelijke worden gevonden en moet alles tot in de kleinste details in de schijnwerper worden geplaatst. Wie in de fout gaat moet worden aan de galg gepraat en die beschuldigingen draagt men zijn verdere leven mee. Jezus toont ons een andere manier van omgaan met de zo kwetsbare mens die in de fout ging. Hij vraagt ons om hartelijk en rechtvaardig te zijn. Hij gaat naar de zondaar toe, niet om zijn fouten goed te praten, maar omdat het ook een mens is, die waarschijnlijk diep in zich het verlangen draagt naar het goede.

Het verhaal nodigt ons tevens uit om over onszelf na te denken. Want door de zondaar te veroordelen scharen wij ons aan de kant van de rechtvaardigen. En is dat wel altijd zo? Gaan wij wel vrijuit? Misschien missen wij juist daardoor de kans om in ons leven dicht bij Jezus te staan. Want in dit evangelieverhaal lezen wij dat Jezus voorbijging aan wie hem volgden en dat hij maaltijd hield bij Zacheüs. Ook op andere plaatsen lezen we dat hij maaltijd houdt met de zondaars. Een uitnodiging om ons niet te vlug weldenkend bij de ‘goeden’ te rekenen, maar eerder zoals Jezus aan de kant van de armen, de zwakken, aan de kant van hen die om onze liefde en onze aandacht vragen. Juist daar zullen wij Gods vergevende liefde ervaren die ook van ons andere mensen zal maken.

Pastoor Paul