Wijnstokken
Over de wijnstok en de ranken
Ook al wonen wij niet in een wijnstreek, het beeld dat Jezus gebruikt om te spreken over onze verbondenheid met Hem, zoals ranken aan een wijnstok, is ons niet vreemd.
Het is een voor Jezus gekend tafereel. En heeft een dubbele betekenis.

Enerzijds kan een rank slechts vruchtbaar zijn in de mate dat hij met de wijnstok verbonden blijft. Anderzijds wordt van de wingerd verwacht dat hij goede vruchten draagt … daartoe wordt hij gesnoeid en verzorgd. En dat kan slechts dankzij de levenskracht die vanuit de wijnstok vloeit naar de rank.

Jezus is de wijnstok. Hij is diepgeworteld in de Liefde van de Vader. Wie met de wijnstok Jezus verbonden leeft, ontvangt eveneens die liefdeskracht. Dankzij ons bidden en vieren blijven wij met Hem verbonden en via Hem met God, bron van Liefde en eeuwig Leven.

Wie als gelovige door het leven wil gaan moet op de eerste plaats met die Jezus verbonden blijven. Dat kan door te luisteren en te leven naar Zijn Hoopvolle Boodschap en Hem toe te laten in ons hart en in ons leven. Juist die verbondenheid met Hem groeit in ons gebed en in de eucharistie. ‘Blijf dit doen om mij te gedenken,’ zei Jezus op het Laatste avondmaal. Het is zijn testament voor ons allen. Het teken waardoor wij met Hem verbonden blijven. Juist in ons gebed versterken wij de goede relatie met Hem en ontvangen wij ook de liefdeskracht om onszelf te overstijgen, in het doen van het goede en dus om meer en meer in het voetspoor van Jezus te stappen. Die verbondenheid schenkt aan ons leven een diepe spiritualiteit. ‘Spirit’, de kracht van zijn goede Geest. Zo wordt ook ons leven teken, sacrament van Gods Liefde voor en in deze wereld.

En zegt het evangelie: ‘Wie in mij blijft, wie met mij verbonden leeft, brengt goede vruchten voort’, de vruchten zoals Paulus ze benoemt in zijn Galatenbrief, de vruchten van de goede Geest: goedheid en vrede, vergeving en mildheid, barmhartigheid en liefde, trouw en genegenheid, geduld, eerlijkheid, gastvrijheid, … Inderdaad, wie leeft in verbondenheid met de wijnstok Jezus ontvangt zijn Liefdeskracht om goede vruchten voort te brengen. Niet dat het allemaal vanzelf gaat. Zoals de wijnranken moeten gesnoeid worden, zo zullen wij ook ons christelijk leven moeten snoeien en uitzuiveren om meer en meer op Jezus te lijken, ons op Zijn Boodschap af te stemmen. Daartoe is het nodig dat wij geregeld tijd maken om over ons eigen geloofsleven na te denken, ons te bezinnen over onze levensstijl. Wij kunnen dat persoonlijk doen in ons gebed en onze bezinning op de Bijbelse boodschap. Wij kunnen het ook samen doen in ons samen bidden in de kerk, in het vieren van de eucharistie en de andere sacramenten. Juist in dit samenzijn helpen en steunen wij elkaar om ons leven als gelovige te zuiveren en te sterken. Het zijn zovele kansen om authentieke christenen te worden. Zovele tekenen waarin de Verrezen Heer ons leven wil vervullen van die goddelijke Liefde, van Gods goede Geest. Opdat ook wij in deze wereld meer en meer teken van Gods Liefde zouden zijn en deze wereld een beetje liefdevoller zouden maken. Met andere woorden, opdat ons samenzijn ten volle zou vervuld zijn van die goddelijke liefdeskracht.

Pastoor Paul

Zoeken

Dekenaal nieuws