Brief van Pastoor De Craene 27-2-2019

GEEF BOEREN EIGEN GROND

Volgende week woensdag begint de Vastentijd met Aswoensdag. Tijdens die periode voor Pasen worden wij uitgenodigd tot Broederlijk Delen. In de vastencampagne van dit jaar wordt onze aandacht voor en onze solidariteit gevraagd  met de boeren van Guatemala.

César en Leonarda zijn de twee centrale figuren. Niet zo lang geleden werkten ze op een grote koffieplantage. Met het schamele loon dat ze verdienden, konden ze zelfs niet genoeg eten op tafel zetten voor hun kinderen. Het lapje grond waarop zij woonden was te klein  om aan landbouw te doen. Ze deelden reeds lang dezelfde droom: eigen grond om aan landbouw te doen, een eigen plek, een manier om voor hun gezin te kunnen zorgen. En ze zijn  niet alleen. De helft van de families in Guatemala slagen er niet in om genoeg voedsel op tafel te zetten. Dat heeft enorme gevolgen voor de gezondheid van hun kinderen. Ze groeien daardoor trager, voelen zich zwak en zijn vaak ziek.

De beste manier om voldoende voedsel te bekomen is zelf voedsel telen. De boeren blijven niet bij de pakken zitten en strijden voor een eigen stuk landbouwgrond. Door de internationale koffiecrisis komen veel plantages leeg te staan. De boeren zien hun kans. Ze verenigen zich in boerengroepen en zoeken naar manieren om die grond te bekomen.

Broederlijk Delen brengt de situatie van de boeren van Guatemala onder de aandacht. Ook de Europese Unie en België zijn medeverantwoordelijk. We moeten ons inzetten voor handelsakkoorden die de rechten van deze mensen en hun milieu respecteren. Samen moeten wij nadenken waar ons voedsel vandaan komt. We kiezen voor gezond, lokaal en biologisch geteeld voedsel. En ook voor een eerlijke handel als het voedsel van ver moet komen. Zo zijn wij solidair met boeren van overal.

God gaf ons de aarde om deze te bewerken en te bewaren. Maar veel aardbewoners krijgen daartoe niet de kans. Broederlijk delen brengt de onrechtvaardige grondverdeling onder de aandacht. Daardoor zijn jonge boeren als César gedwongen om tegen een hongerloon te werken op de plantages van een grootgrondbezitter. Hij verdient er echter te weinig om zijn gezin te voorzien in haar basisbehoeften. Maar samen met zijn vrienden bezetten zij een leegstaande plantage en gaan de strijd aan met de eigenaars om deze grond te verwerven. Leonarda en haar gemeenschap gingen een paar jaar geleden de strijd aan. En met succes. Sinds enkele jaren kunnen ze zich eigenaar noemen van hun eigen grond. Ze maken door veel inzet de grond weer vruchtbaar en plukken er mooie vruchten. Zo eten deze boeren wat de grond opbrengt in plaats van afhankelijk te zijn van anderen en duur voedsel te moeten kopen op de markt.

Met een megafoon, het symbool voor deze campagne, willen wij ruchtbaarheid geven aan dit thema en de boeren van Guatemala ondersteunen in hun strijd voor een meer menswaardig bestaan. Tijdens de vastentijd willen wij ons bezinnen over onze wijze van leven en over onze solidariteit met allen die dagelijks moeten strijden om te overleven.

Pastoor Paul