Brief van Pastoor De Craene 26-08-2020

PELGRIMS ZIJN WIJ

Samen zijn wij op weg, na hopelijk een weldoende vakantie. Op de eerste plaats betekent dit de start van een nieuw schooljaar voor veel kinderen en jongeren van onze parochies. Hopelijk onder beste omstandigheden en zorg voor elkaar. Een jaar waar men niet alleen groeit in kennis maar ook in warmmenselijkheid en grote aandacht voor elkaar. Naast de intellectuele ontwikkeling is ook het groeien als gelovige en sociaal voelend persoon uiterst belangrijk. Tevens is zo’n schooljaar een uitdaging en een enorme kans om er samen iets van te maken en mekaar te helpen in die groei naar een solidaire en rechtvaardige samenleving. Die komt er niet vanzelf. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is: ‘veilig verkeer op de weg naar en van de school’. Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen zijn immers zwakke weggebruikers. Zij verdienen alle aandacht. Ook van hen wordt veel verwacht. Een roekeloos en onoplettend gedrag is uit den boze. Zo brengen ze zichzelf of anderen in gevaar. Zij en allen die zich naar de schoolpoort begeven wordt op het hart gedrukt: ‘Wees een heer in het verkeer’. Maar er is nog zoveel meer…. Op die pelgrimstocht door het nieuwe jaar moeten wij goed voor elkaar zorgen en vooral er aandacht voor hebben dat niemand achterblijft of uitgesloten wordt. Elkaar bemoedigen en helpen, daar waar het moet en kan, is daartoe de voorwaarde. Luisteren naar elkaars verhaal en delen in elkaars vreugde maken het samenleven intens en heerlijk. Samen zijn wij op weg. Moge het voor iedereen dan ook een veilig en aangenaam jaar worden.

Ook de meeste werknemers en zelfstandigen zijn reeds aan de slag. Ook voor hen wordt het, in de moeilijke omstandigheden van de corona-bedreiging, een jaar vol uitdagingen. Ook hier is samenwerken en zorgen voor elkaar van kapitaal belang. Niet alleen de winsten die worden gemaakt zijn belangrijk, ook de zorg voor elkaars leven, de zorg voor een rechtvaardige samenleving met een passend inkomen voor iedereen moet onze zorg zijn en deze van alle sociale organisaties. Wij kunnen veel als wij maar willen. Daarbij moet onze aandacht blijven gaan naar die mensen die door ziekte, leeftijd of werkloosheid geen kansen krijgen om te participeren aan de arbeidsmarkt of het sociale leven. Daarnaast is er nog zoveel te doen via het vrijwilligerswerk, waarbij men anderen kan helpen en nabij zijn en zichzelf en zijn talenten verder kan ontplooien.

Ook op onze parochies willen wij met velen dromen tot werkelijkheid maken. In de sociale organisaties, in werkgroepen en buurten, in sportverenigingen en ontmoetingen willen wij samen bouwen aan een gelukkige samenleving. Iedereen verdient daarbij plaats en ruimte om zijn inbreng te doen. Vanuit het evangelie zijn wij immers geroepen om het beste van onszelf te geven tot geluk van anderen. ‘Niemand heeft grotere liefde, dan hij die zijn leven geeft aan zijn vrienden’ (Joh.15). Ons gelovig zijn valt immers af te lezen uit de wijze waarop wij Jezus navolgen en al goeddoende rondgaan in deze wereld. Samen zijn wij op weg. En, wij worden uitgenodigd om daarbij veel aandacht te hebben voor de mensen die het moeilijk hebben en de uitgestoken hand van anderen nodig hebben.

Ook onze kerkgemeenschap, onze zondagsliturgie en de diverse momenten waarop wij er samenkomen, verdient onze aandacht. Wie goed op weg wil gaan en steeds de juiste weg wil kiezen moet ook al eens halt houden. De wekelijkse eucharistieviering is zo’n moment waarop wij Christusgelovigen samenkomen, luisteren naar Gods Woord en naar de Boodschap die Jezus ons bracht. Een kans om samen na te denken over de levensweg die wij bewandelen en tevens nieuwe keuzen maken daar waar het moet. In dit samenzijn rond de Heer wordt van ons verwacht dat wij elkaar tot steun en bemoediging zijn op de levensweg die wij samen willen bewandelen. De Paus nodigt ons uit om het komende jaar een bijzondere aandacht en zorg te besteden aan de aarde waarop wij leven. ‘Pelgrims zijn wij mensen’ zo zingen wij. Een oproep om samen op weg te gaan en te houden van elkaar en van de aarde waarop wij wonen.

Pastoor Paul