Brief van Pastoor De Craene 26-02-2020

DELEN DOET GOED…

OOK MET HET ZUIDEN.

Delen zit ons in het bloed. Mensen zijn geboren delers. Want als wij er eens goed over nadenken dan delen wij toch zeer veel met elkaar. Wij delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslagen. Dat delen is ook broodnodig willen wij groeien tot een wereld waarin alle mensen een beetje geluk kennen. Wij willen toch aan allen een menswaardige toekomst gunnen. Dat is het wat Broederlijk Delen tijdens deze vastencampagne in de verf wil zetten.

Wij willen met alle Jezus-volgelingen (christenen) en alle mensen van goede wil streven naar een betere wereld zonder ongelijkheid. Die droom wordt stilaan een werkelijkheid als wij bereid zijn om te delen en te herverdelen. En daarvoor hebben wij iedereen nodig. Tijdens deze vastentijd willen wij daar extra werk van maken. Zo, en zo alleen, brengen wij verandering in het leven van de mensen in het Zuiden. Met hen willen wij in deze vastentijd kennis maken.

Meer dan vroeger beseffen wij nu dat die wereldwijde drang naar economische groei ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe heeft gebracht, met zware gevolgen voor de toekomst van de aarde en nu al voor tal van volkeren in het Zuiden. Zelfs de ijsberen hebben het niet gemakkelijk meer om te overleven, volgens de nieuwsberichten van vorige week. De klimaatsverandering bedreigt ons allemaal en in het bijzonder de mensen in het Zuiden. De grote ongelijkheid op deze wereld ontregelt onze samenleving omdat zij zoveel armoede brengt aan massa’s mensen. Waardoor volkeren het oneens worden met elkaar, ja op voet van oorlog leven met elkaar. Het wordt hoogtijd dat wij in het Westen werk maken van een samenleving van ‘het genoeg’, in plaats van steeds te streven naar meer. Dat wij bereid zijn om te delen wat de aarde ons te bieden heeft met allen die in armoede leven, opdat elkeen een menswaardig bestaan zou kennen.

Tijdens deze vastentijd willen wij met Jezus de woestijn instappen om duidelijke keuzen te maken. Wat is belangrijk voor ons en voor alle mensen. Willen wij slaaf blijven van onze ikzucht naar steeds meer, of willen wij met Jezus kiezen voor meer solidariteit, voor meer vrede en gelijkheid onder de mensen. Als wij naar Zijn voorbeeld kiezen om God te dienen, die God die mensen bevrijdt van de drang naar ‘steeds meer’, naar ‘macht’ en ‘succes’, maar ons uitgenodigd weten om te ‘delen’, om ‘te dienen’ en elkaar ‘te beminnen’…. Ja, dan zal deze wereld van aangezicht veranderen en zal hij beetje meer worden die nieuwe wereld waar God van droomt en die Hij met ons wil waar maken. Dan wordt het een ‘goddelijke wereld’ voor iedereen. Delen met elkaar doet goed!... doe je mee?

Paul De Craene