Brief van Pastoor De Craene 23-10-2019

ALLERHEILIGEN

Binnen enkele dagen viert de kerkgemeenschap feest. Ze viert al haar heiligen. Mensen met een gekende en grote naam. Maar evenzeer de ontelbaar velen die vanuit een diepe geloofsinspiratie en in alle eenvoud heilzaam waren voor hun medemensen. Nooit heeft het onze christelijke gemeenschap ontbroken aan zulke heilige, heilzame mensen.

Vanuit ons geloof belijden wij: slechts één is goed en heilig: God zelf. Die God van mensen wil ons in zijn goedheid en liefde laten delen. En inderdaad, tal van mensen die wij kennen stralen dat ‘goddelijke’ uit. Zij brengen door het Woord dat zij spreken, door de Liefde die zij delen, door het vele goed dat zij doen… God naderbij. Want het is Gods grote ambitie dat alle mensen Zijn Goedheid en Liefde mogen kennen en ervaren.

Het evangelie van deze feestdag vertelt ons waar Gods heiligheid tastbaar wordt: in de mensen die aandacht hebben voor de armen en alles doen om hun nood te lenigen, maar eveneens meewerken om de maatschappij zo te veranderen dat het vervallen in de armoede onmogelijk maakt. Het gaat evenzeer over allen die aandacht hebben voor mensen met verdriet en tevens een troost zijn voor allen die met een bedroefd hart door het leven gaan. Het gaat hem om allen die zacht (zonder geweld!) maar toch moedig de gerechtigheid van alle mensen nastreven. Zij die er dagelijks voor zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. Het gaat hem om zij die vrede en tevredenheid brengen, zeker daar waar mensen zich door onvrede en ellende, oorlog en onenigheid bedreigd weten. Het gaat om mensen die verzoening en vergeving bewerken. Die de hardheid uit onze samenleving bannen en steeds het goede voorhebben in plaats verdeeldheid te zaaien. Heilige mensen zijn zij die het hart zuiver houden en met correcte en eerlijke gevoelens de anderen omringen. Ja het gaat om alle mensen die uitgelachen en bedreigd worden omdat zij opkomen voor de waarheid en de rechtvaardigheid, voor de armsten en benadeelden.

Het is deze levenshouding die Jezus van ons wil. Hij heeft ze ons voorgeleefd; Hij vraagt dat wij Hem navolgen. Ze staan zo mooi verwoord in de Zaligsprekingen die wij als evangelie hebben voorgelezen en die wij als leidraad van ons leven hanteren.

Met Allerheiligen en Allerzielen herdenken wij onze dierbare overledenen en allen die ons voorgingen in leven en geloof. Mensen die een spoor van liefde in ons leven hebben getrokken dat wij nu kunnen volgen om op onze beurt heilige, heilzame mensen te zijn voor anderen. Mag ik u uitnodigen naar de diensten van Allerheiligen.

Pastoor Paul