Brief van Pastoor De Craene 20-2-2019

VEROORDEEL NIET

De teksten in de schrift nodigen ons uit om voorzichtig te zijn in ons spreken over anderen. We mogen niet te vlug oordelen over iemands spreken en handelen en zeker niet veroordelen. Laat dat aan God maar over. Want wat een mens zegt en doet is zo dikwijls een uiting van wat er omgaat in zijn hart. Wij kunnen zo moeilijk doorgronden wat er in het leven van mensen is gebeurd en waarom zij er soms een pijnlijk en moeilijk levensgedrag op na houden. Wij weten soms zo weinig over hun verleden en over de moeilijkheden die zij hebben gekend of het verdriet en de pijn die hun werd aangedaan. De kinderpsychologie, de ontwikkelingspsychologie maakt ons duidelijk hoe belangrijk de liefdevolle zorg voor onze kinderen is en hoe bepalend voor hun levensgedrag en hun toekomst. Ten andere onze reacties op iemands spreken en handelen zijn ook dikwijls gekleurd door eigen gevoelens en door wat er omgaat in ons eigen hart. Wij zullen minder scherp zijn in het beoordelen van een vriend, dan bij iemand waarmee wij het minder goed stellen. Wij zullen iemand die wij kennen en beminnen vlugger feliciteren, terwijl we een persoon waarop wij jaloers zijn, rapper negatief beoordelen, ja soms in een verkeerd daglicht stellen. Dus wat wij zeggen over iets of iemand is eveneens gekleurd door wat er omgaat in ons eigen hart. Het is voor ons christenen een hele opdracht om zoals Jezus, onbevangen en liefdevol met onze medemensen om te gaan. In het evangelie horen wij Jezus scherp uit de hoek komen tegenover Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij noemt ze huichelaars omdat zij zo vlug zijn in het veroordelen van de anderen en zo tevreden zijn over zichzelf en dus niet in ’t eigen hart kijken. “Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt. Huichelaar, haal eerst die balk uit eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder.’

‘Wees barmhartig’ zegt Jezus, ‘zoals uw hemelse Vader barmhartig is’. In het benaderen van een medemens is het steeds onze opdracht om iemand te bemoedigen in het goede. Ja, zelfs als zijn houding verkeerd was, bekomen wij meer door iemand liefdevol te behandelen, en zelfs te vergeven waar het moet, dan iemand te veroordelen en vast te pinnen op zijn fouten. Je haalt meer uit met een positieve houding dan door iemand af te schrijven. Jezus blijft in mensen geloven, hij heeft geduld met de mens en helpt de mensen die hij ontmoet steeds opnieuw om goede vruchten voort te brengen in hun leven. Dat moet ook onze houding zijn. Blijf investeren in de liefde ook al zie je niet direct de vruchten ervan. Laten wij elkaar de ruimte en de tijd gunnen om te groeien en te bloeien en goede vruchten voort te brengen. Wie te vlug oordeelt en dikwijls veroordeelt maakt medemensen kansloos. Wie daarentegen bemoedigt en liefdevol is, is bron van leven en geluk!

Laten wij van onze parochie een hartelijke en zorgzame gemeenschap maken!

 

Pastoor Paul