Brief van Pastoor De Craene 20-05-2020

GOED SAMEN LEVEN

Naar jaarlijkse gewoonte viert de christelijke werknemersbeweging bij het feest van O.L. Heer Hemelvaart: Rerum Novarum, de herdenking aan de uitgave van de encycliek door paus Leo XIII, in 1891. Die tekst blijft actueel en is de basis van vele encyclieken en teksten die nadien zijn uitgegeven rond het thema gerechtigheid en vrede.

Dit jaar heeft de beweging als thema ‘Goed samen Leven’. Wegens de Corona-crisis zal er van het feest weinig te zien zijn. Misschien een uitzonderlijke kans om over het thema des te meer na te denken. Goed samenleven is belangrijk en nodig voor het geluk van alle mensen in verschillende tijden, met of zonder bedreigende virussen. Goed samenleven gaat over ‘Iedereen telt mee’. Ieder mens heeft een absolute waardigheid, zeggen de mensenrechten. Ieder mens is beeld van God, zeggen Christenen. De Bijbelse inspiratie drukt het verlangen uit dat ieder mens mijn zus of broer mag zijn.

Goed samenleven spreekt over ‘Solidariteit’. Aandacht voor warme en koude solidariteit.

De warme spreekt ons over de liefdevolle zorg van de ene mens voor de andere. De koude solidariteit handelt over het politieke engagement en het werk maken van een samenleving waar iedere mens tot zijn recht komt en een menswaardig bestaan kent.

Goed samenleven roept ons op tot ‘Zorg voor onze planeet’. De planeet, de schepping is ons gegeven en we moeten voor haar zorgen. Paus Franciscus heeft in zijn prachtige encycliek ‘Laudatio Si’ onderlijnd dat de zorg voor de schepping samengaat met de welvaart van de mensen. De klimatologische problemen die zich vandaag stellen, door het niet zorgzaam omgaan met ‘moeder aarde’, zijn de oorzaak van zoveel honger en ellende in de Derdewereldlanden.

Goed samenleven weet dat ‘Zin de grootste uitdaging van deze tijd’ is. We hebben nood aan bezielde en profetische mensen. Profeten zijn niet zozeer mensen die de toekomst voorspellen, maar enthousiaste mensen die zien wat er in deze wereld gebeurt en de samenleving oproepen om samen te bouwen aan het geluk waar dit voor een persoon of voor massa’s mensen is bedreigd. Als mensen zich vol overtuiging voor elkaar inzetten dan is er toekomst voor deze wereld. Samen moeten wij op zoek gaan naar de diepste zin van ons leven. Voor ons christenen vinden wij die in de Blijde Boodschap van Jezus.

De beste manier om deze ideeën te realiseren is het bouwen aan verbondenheid (Afrika: Ubuntu). Samen van het leven iets maken waarbij wij het welzijn en het geluk van elke mens voor ogen hebben. Samen beweging maken. De bewogen mensen samen brengen. Niemand heeft grotere liefde zegt Jezus, dan hij die bereid is om zijn leven te geven voor het geluk van de andere. De sociale bewegingen hebben daarbij steeds een grote rol gespeeld en wij hopen dat dit zo verder kan!

Pastoor Paul