Brief van Pastoor De Craene 16-5-2018

LAAT HET PINKSTEREN…

Als wij het woord ‘Pinksteren’ gebruiken, is het meestal om een naam te geven aan de vijftigste dag na Pasen. Pinksteren, het feest van de H Geest, komt van het griekse woord pentèkostè (pentè betekent 50) Maar ‘pinksteren’ kan ook een werkwoord zijn… een gebeuren verwoorden waardoor het leven van mens en wereld zich vernieuwt en verandert.  Dank zij het werken van die goede Geest in ons leven en in onze samenleving. De werken van de Geest zijn volgens Paulus:  Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtheid en Eenvoud. Het zijn de zachte waarden, ze staan in schril contrast met wat heden ten dage zo hoog wordt aangeprezen: opkomen voor je zelf, niet teveel omzien naar een ander, concurreren met de ander, zorgen dat je de eerste en de beste bent, werken met de ellebogen om zelf vooruit te komen ten nadele van de anderen, macht en bezit als hoogste doel stellen, ‘cool’ ageren enz…..

 

Jezus zelf is ons voorgegaan op de weg van de zachte waarden, van de zichzelf gevende liefde. Niet dat mensen, bezield door de goede Geest, zacht gekookte eitjes zouden zijn. Neen, begeesterde mensen, steken hun nek uit omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan en ze zijn niet bang partij te kiezen voor hen die in onze samenleving worden vergeten. Begeesterde mensen zijn ‘geestige mensen’ zij geven iets van die Goede Geest door aan anderen en veranderen het gelaat van een samenleving. Christenen worden uitgenodigd om zo’n mensen te zijn.  Het was immers Jezus’ Belofte dat Hij ons niet verweesd zou achterlaten… maar ons nabij zou blijven als de ‘levende’, door de kracht van zijn Geest. Pinksteren is dus niet alleen een hoogdag, het is tevens het hoogfeest van alle mensen die Gods Geest kansen geven in hun leven en elk met eigen talenten het laten ‘pinksteren’ in onze parochie, in onze vereniging, in ons gezin, in onze familie, in onze samenleving, op school en op het werk….overal waar wij mensen ontmoeten.  Zo zullen wij als christenen te herkennen zijn….dat wij mensen zijn die iets uitstralen… die Gods liefde voor mens en wereld alle kansen geven doorheen onze levensstijl.

 

Vandaag moeten terug wij die goede Geest brengen in een geestelijk uitgeholde wereld.  Een wereld waarin vooral brood en spelen hoogtij vieren en de volle aandacht krijgen.  Hoewel christenen een minderheid worden in onze westerse samenleving en de invloed van kerk en geloof moeten inleveren… toch kunnen wij dank zij de goede geest een nieuw elan brengen in het leven.  Een detail in  het pinksterverhaal: het spreekt van het derde uur. Dat is negen uur in de morgen. Het is het moment waarop veel mensen hun dagelijkse activiteiten zijn gestart. Elke nieuwe morgen kan een pinksterwonder inhouden.  Elke dag is een nieuwe dag met zoveel kansen om de goede geest te brengen in de school en op het werk, in de winkel en op de straat, bij de zorg voor zieken en het bezoeken van ouderen, in het beluisteren van de verhalen van bedroefde mensen en in de aandacht voor wie het moeilijk heeft…. Elke dag krijgen wij  kansen om de vruchten van de goede geest tastbaar te maken doorheen onze goedheid, ons geduld, onze barmhartigheid, onze trouw aan mensen en onze mildheid in de omgang met hen, in een vriendelijk gebaar en een bemoedigend woord, in de vergeving die wij elkander schenken en de vreugde die wij delen….Laat ons op het feest van Pinksteren samen bidden: ‘Kom heilige Geest en ontsteek in ons het vuur van uw Liefde.

 

Pastoor Paul