Brief van Pastoor De Craene 16-10-2019

BUITENGEWONE MISSIEMAAND 2019

Op vraag van paus Franciscus wordt de maand oktober een bijzondere missiemaand. Het is immers 100 jaar geleden dat paus Benedictus XV in zijn brief ‘Maximum Illus’ gezegd heeft dat elke gelovige medeverantwoordelijk is voor het uitdragen van de Blijde Boodschap van Jezus. Het tweede Vaticaans concilie nam deze gedachte over en eveneens de volgende pausen. De zending, de missie van de Kerk is de verkondiging van de Blijde Boodschap, in woord en in daad, in een authentiek getuigenis. Daaraan moeten we allemaal deelnemen. We zijn daartoe geroepen vanuit ons doopsel. Daarom krijgt de bijzondere missiemaand van 2019 als thema ‘Gedoopt en gezonden’. In het doopsel nodigt God ons uit met Hem op weg te gaan. In ons getuigenis, onze woorden, onze daden kunnen andere mensen iets van God ontdekken. Wij kunnen hen uitnodigen mee te stappen in Zijn verhaal, in te gaan op Zijn liefdevolle uitnodiging.

Als dat de taak is van elke gedoopte, dan is iedereen missionaris! En daarvoor moet je helemaal niet naar de andere kant van de wereld trekken: getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen. In onze eigen omgeving is het duidelijk dat de Kerk van Jezus haar luxepositie kwijt is; ze speelt niet meer een dominante rol in onze westerse samenleving. Integendeel, de kerk, wij als gelovigen, moeten op zoek gaan naar een nieuw élan. Want waar de vanzelfsprekendheid weg is komt er kritiek en dat ervaren we dagelijks en er worden vele vragen gesteld. Maar komt er ook ruimte voor bezinning en vernieuwing. Ook al is vernieuwen niet steeds gemakkelijk. Het is een evenwichtsoefening tussen ‘wat wij behouden’ en wat wij ‘vernieuwen’. Net als Jezus destijds zocht naar andere manieren om over God, geloof en samenleving te spreken, moeten ook wij durven zoeken naar eigentijdse getuigenissen en mogen ook wij niet bang zijn om buiten de reeds gebaande paden te gaan en nieuwe wegen van geloofsverkondiging en verdieping te zoeken. Ook wij moeten naar het voorbeeld van Jezus een nieuwe taal spreken die bij jong en oud aanslaat. Het was juist Zijn vernieuwende aanpak die er voor zorgde dat mensen zich rond Hem verzamelden en er zich nieuwe gemeenschappen vormden. Dat is wel de grootste uitdaging van onze kerk: hoe vormen we waarlijk gemeenschap en hoe trekken wij nieuwe mensen aan. Zowel lokaal als internationaal.

Onze kerk is één van de grootste internationale gemeenschappen ter wereld.  Met één God die ons zendt, met éénzelfde geloof, met dezelfde Bijbel, met dezelfde rituelen.  Dat besef schept een groot gevoel van verbondenheid.  Wij zijn niet alleen, wij zijn met velen.  Dat is een enorme bron van motivatie en inspiratie, ondanks de verscheidenheid van geloofsbeleving, eigen aan ieders cultuur. Juist die verscheidenheid is een rijkdom die ons uitnodigt om open te staan voor de anderen, voor elkaar. Daarom is een warme ontmoeting en een hoopvolle dialoog met elkaar zo noodzakelijk en zo mooi.

Missie nodigt ons uit om er samen een open, gastvrije en warme kerkgemeenschap van te maken met zicht op de toekomst. Gelukkig zijn hier en overal ter wereld boeiende initiatieven die ons daarbij kunnen inspireren.

 

Pastoor Paul