Brief van Pastoor De Craene 15-07-2020

VAKANTIE: HEERLIJK

Als dit parochieblad verschijnt zitten wij midden in de vakantietijd. Ik hoop dat je allen mag genieten van deze mooie dagen die aan elkeen van harte worden gegund. Midden het jaar, en normalerwijze met de mooiste dagen, lange avonden en hopelijk een heerlijk weertje. Een welgekomen tijd waarbij wij vele kansen krijgen om wat wij al zo lang voor onszelf plannen nu eens te realiseren. Een gedroomde uitstap, een paar dagen rust, weg van de zorgen en de beslommeringen van het werk en alle drukte die soms zwaar op een mens rust. Een karwei in huis of in de tuin een boek lezen, een wandeling of fietstocht maken, op bezoek gaan bij vrienden of de familiebanden wat nauwer aanhalen. En voor veel gezinnen… eens extra tijd voor elkaar, ouders voor de kinderen, kinderen voor hun ouders…. Vakantie is: vrij zijn van veel ‘moeten’ om vrij te zijn voor diep menselijke verwachtingen.

Vakantie is de ons graag gegunde tijd om even op verhaal te komen. Eigen levensverhaal even te overwegen. Ook anderen de ruimte geven om hun eigen verhaal te doen. En wie weet misschien ook wat tijd voor God, voor het wonder van het Leven, voor wat bezinning en een deelname aan het samenkomen van de parochiegemeenschap…en ons levensverhaal te toetsen aan dat van Jezus. De kerkdeur staat steeds open, ook tijdens de vakantie. Je bent er steeds welkom! En God?… die maakt zich alle dagen vrij om samen met u van het leven iets heerlijks te maken! Hij vergezelt ons in het leven van elke dag. De deur van Zijn hart staat altijd open voor elke mens, zoals liefdevolle vaders en moeders nooit de deur van hun hart sluiten voor hun kinderen.

Ook God geneerde zich niet om uit te rusten en met voldoening naar zijn schepping te kijken, zo lezen we toch in het Scheppingsverhaal. ‘Op de zevende dag rustte God en Hij zag dat het goed was’. Ook al was het werk nog niet helemaal af. Hij kon genieten van wat er reeds was. Aan anderen, aan de mensen schonk Hij daardoor de ruimte om mee te werken. Want niets zou saaier zijn dan een afgewerkte wereld, waar niets meer valt te doen. Jammer genoeg maken wij soms te weinig tijd voor de zevende dag, de rustdag of om eens vakantie te nemen. Wij blijven dikwijls druk bezig en lopen daardoor onszelf en wat belangrijk is voor ons levensgeluk voorbij. En zelfs als wij vakantie nemen maken wij het soms zo druk en willen wij zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd meemaken en bezoeken. Ook daar komen wij amper tot rust. Zo zelfs, dat men na zijn vakantie enkele dagen nodig heeft om te bekomen van het afgewerkte programma en uit te rusten! Soms vinden wij onszelf en onze job zo belangrijk dat wij het ons niet gunnen om ‘niets’ te doen. Dat is erg! Immers een mens leeft niet om te werken, maar werkt om te kunnen leven. Zoals wij niet leven om veel te bezitten, maar liefst het nodige hebben om gelukkig en menswaardig te kunnen leven. Maak van uw bezit (de mammon noemde Jezus dat) geen God, waarvoor je leeft. Ont-spannen noemen wij dat. De drukte en de spanning van het dagelijks bezig zijn even opzij schuiven. Hierbij komt dan de vraag: hoe leven wij? Hoe delen en verdelen wij? Immers het geluk van iedereen moet voorop staan! Vakantietijd is dus even afstand nemen van wat ons dagelijks bezig houdt om na te denken en te kiezen voor wat allen gelukkiger maakt en deze wereld mooier en vredevoller maakt.

Wij wensen u een heerlijke vakantie… maar vergeet niet hen die thuis gebonden zijn door ouderdom of ziekte of omdat zij zich geen vakantie kunnen permitteren.

Pastoor Paul