Brief van Pastoor De Craene 14-10-2020

Van harte…

Dit is het thema van Missie 2020. In de oktobermaand wordt door Missio onze aandacht gevraagd voor onze Missie, onze zending, onze opdracht om een Missionaris te zijn. Dat wil zeggen: om als ‘gelovigen’ in deze wereld te leven en te werken. Wij worden door ons doopsel en vormsel gezonden om te getuigen van Jezus’ Blijde Boodschap. Wij laten het daarbij niet bij woorden, maar willen door ons leven, onze inzet en zorg aan mensen tonen wie wij zijn. Mensen die van harte die boodschap van Liefde uitdragen in deze wereld. Wij nemen daarbij het evangelie van Jezus tot leidraad. Zijn vraag is: ‘Wie heeft Mij het meest nodig?’ Ongetwijfeld de mensen die gekwetst, hongerig en ziek in het leven staan. Maar ook, over onze landsgrenzen, denken wij aan zovele mensen die uitzien naar een hoopvolle tijding en menswaardig leven.

In het evangelie lezen wij dikwijls hoe Jezus door zijn nabijheid en bemoediging mensen geneest van allerlei kwalen. Niet alleen lichamelijk. Zij worden ook genezen van hun innerlijke pijn en kwetsuren. Ze worden andere mensen die eveneens van Zijn boodschap van hoop getuigen. Die Jezus neemt de angst en onzekerheid weg uit hun bestaan. Zo’n liefdevolle ontmoeting maakt hen tot andere mensen, die op hun beurt liefde en goedheid uitstralen.

Ook vandaag geneest de Heer Jezus heel wat mensen doorheen de zorg en de liefde van allen die zich ten dienste stellen van anderen. De Heer is genezend aanwezig doorheen allen die hun medemensen liefhebben. Zo helpen wij hen eveneens om in Jezus’ Woord te geloven. Met andere woorden: diep in ons hart leeft een helende kracht, de kracht van Gods Liefde, die de wereld zo nodig heeft.

Miljoenen mensen leven in een land dat keer op keer wordt getroffen door allerlei oorlogsconflicten, door vervolging omwille van hun geloofsovertuiging, getroffen door levensbedreigende natuurrampen. Zij zien uit naar liefdevolle mensen die verzoening brengen, de noden, het verdriet en de diepe kwetsuren lenigen en genezen.

Dit jaar gaat onze bijzondere aandacht naar de mensen van Liberia. Waar de inwoners werden gekwetst en ontheemd door burgeroorlogen. Waar de gezondheidszorg ondermaats is, waar kinderen geen onderwijs ontvangen en de armoede zeer groot. De grootste groep van mensen heeft geen toegang tot drinkbaar water en blijft verstoken van een minimum aan hygiëne en verzorging. De ebola en covid 19 besmetting treft vele inwoners. Massa’s zijn door het oorlogsgeweld op de vlucht. Deze mensen zien uit naar een plek die veilig is en hun een menswaardig bestaan schenkt. Horen wij die roep of gaan wij eraan voorbij? Hoe kunnen wij die mensen verlossen van de verschrikkingen die hun treffen? Gelukkig zijn daar tal van christelijke gemeenschappen. Door hun inzet voor gerechtigheid en zorg voor de meest kwetsbaren, helpen zij tal van mensen in hun nood. Voor velen is de inzet van de christelijke gemeenschappen op diverse terreinen onmisbaar. Missio wil hun daarbij steunen.

Jezus heeft ons nodig om in Zijn naam, vandaag even liefdevol te zijn als Hij. Om ons dienstbaar op te stellen en onze medemens, vooral de gekwetste medemens van hier en elders, van harte lief te hebben. Dat is onze zending, onze Missie. Doe jij ook mee? Steun dan Missio dat op zovele plaatsen, dank zij zovele overtuigde mensen Gods droom tot werkelijkheid maakt… een liefdevolle wereld waar het goed is om wonen voor iedereen.

 

Pastoor Paul